Talenoms succéår 2020 

2020 har minst sagt varit ett utmanande och annorlunda år för oss alla. För Talenom innebar förra året en enorm resa och utveckling, som genererat oerhört goda siffror. 

I Talenoms pressmeddelande 8/2 kunde vi läsa hur CEO Otto-Pekka Huhtala spekulerade i framgångsfaktorerna: “Coronapandemin påskyndade vår resa att gå från revisorer till konsulter. Vi stöttade våra kunders affärsverksamhet genom att tillhandahålla inte bara bokföringstjänster utan också en rad experttjänster så som finans- och skatterådgivning och finansieringstjänster. Under de exceptionella omständigheterna under 2020 var vår support och rådgivning särskilt värdefull för våra kunder”. 

Ett imponerande resultat 

Trots den rådande pandemin lyckades Talenom växa och öka lönsamheten under 2020. Rörelseresultatet för januari – december 2020 förbättrades jämfört med föregående år med 23,8% och uppgick till 12,9 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 19,8% av nettoomsättningen. Nettoomsättningen för januari – december ökade jämfört med föregående år med endast 12,4% till 65,2 miljoner euro. Den relativa tillväxten av nettoomsättningen avtog när pandemin försvagade försäljningen till nya kunder och transaktionsbaserad fakturering. Talenom justerade då framgångsrikt kostnaderna och intensifierade automatiseringen, och som ett resultat utvecklades deras relativa lönsamhet positivt. 

Lansering av TiliJaska 

Under hösten 2020 lanserade Talenom appen TiliJaska, som är ett helt nytt och unikt koncept på den finska marknaden. TiliJaksa är ett verktyg för small cap-segmentet som erbjuder ett kostnadsfritt och användarvänligt redovisningssystem i fyra nivåer. Under 2021 kommer en liknande tjänst att lanseras i Sverige. Läs mer om lanseringen av TiliJaska här. 

En ljus framtid 

Det var inte bara den organiska tillväxten som ökade under 2020, Talenom fortsatte även växa genom förvärv i Finland och i Sverige med städer som Göteborg och Malmö. Talenom fortsätter sikta högt och har ytterligare ett succéår framför sig enligt prognos. Under 2021 förväntas nettoomsättning uppgå till 75–80 miljoner euro och rörelseresultatet till 14–16 miljoner euro. 

2020 i siffror 

Nettoomsättning 65,2 (58,0) miljoner euro, ökning 12,4% (18,6%) 
Rörelseresultat (EBIT) 12,9 (10,4) miljoner euro, 19,8% (18,0%) av nettoomsättningen 
Nettovinst 9,6 (7,6) miljoner euro 
Resultat per aktie 0,22 (0,18) euro 
Styrelsens förslag till utdelning 0,15 euro / aktie (0,125 euro / aktie) 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte