Allt du behöver veta för att starta ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag är en milstolpe för många entreprenörer och företagare. Det är en spännande tid som kräver förståelse för processens alla delar och dess innebörd. Om du funderar på att ta steget, är du inte ensam. Många företagare har gått samma väg och med vår kostnadsfria guide tar vi dig igenom alla stegen — så att du kan börja pröva dina vingar som företagare.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en företagsform som erbjuder sina ägare ett juridiskt skydd och en struktur för att växa och expandera på marknaden. Bolaget identifieras med ett organisationsnummer och företräds av en eller flera fysiska personer, med rätt att äga tillgångar, ingå avtal och betala skatt. Aktiebolagets struktur tillåter en tydlig separation mellan företagets och ägarens finanser, vilket ger en trygghet om affärerna inte skulle gå som planerat.

Processen att starta ett aktiebolag

Startprocessen för ett aktiebolag i Sverige är framtagen för att vara så smidig som möjlig. Det första steget är att säkerställa att bolaget har ett unikt namn, en väldefinierad verksamhetsbeskrivning och en kvalificerad styrelse. Även som ensam ägare krävs det att man utser en styrelsesuppleant. Dessa förberedelser lägger grunden för företagets identitet och riktning.

Registrera företaget på Verksamt

När allt detta är på plats — samt att bolagets aktiekapital på minst 25 000 kronor finns på ett bankkonto i bolagets namn – kan du starta ansökan om att registrera ditt aktiebolag via Verksamt.se.

Verksamt är svenska myndigheters gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Här samlar exempelvis myndigheter som Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som kan vara till användning vid skapandet av ditt företag.

Du kommer att behöva gå igenom följande steg:

1. Stiftelseurkund och bolagsordning

Via Verksamts e-tjänst kan ni enkelt och snabbt upprätta stiftelseurkund samt bolagsordning, två grundläggande och viktiga dokument som är nödvändiga vid er registrering.

Som initiativtagare till aktiebolaget, även kallad stiftare, ska ni namnges i stiftelseurkunden. Dokumentet specificerar varje stiftares namn, deras aktieinnehav och den gjorda investeringen per aktie.

Bolagsordningen är företagets stadgar och reglerar grunderna för verksamheten. Den ska det bland annat specificera verksamhetstyp, adress, aktiekapitalets storlek och rutiner för bolagsstämman.

2. Bankintyg för aktiekapital

Ett bankintyg som visar företagets konto och aktiekapitalets insättning, som minst måste vara 25 000 kronor, behövs för att fullfölja registreringen hos Bolagsverket.

3. Skriv under stiftelseurkunden

När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktiebolaget bildat. Då ska en förteckning om aktierna och aktieägarna skrivas i en aktiebok.

4. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäla aktiebolaget för registrering till Bolagsverket. Det kan du göra i e-tjänsten. Anmälan måste lämnas in senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats.

5. Bolagsverket registrerar aktiebolaget

När Bolagsverket godkänner registreringen erhåller aktiebolaget status som juridisk entitet. Med registreringen utfärdas ett bevis som inkluderar företagets organisationsnummer.

Så mycket kostar det att starta ett aktiebolag

Bortsett ifrån din egen tid, kostar det 1900 kronor att registrera ditt bolag hos Verksamt via deras e-tjänst, eller 2200 kronor om du gör det via blankett. Du kommer även behöva ha minst 25 000 SEK du kan sätta in som aktiekapital vid starten.

Efter Registreringen

När ditt företag är registrerat, och verksamheten kan börja, är det dags att ställa in de interna processerna. Det innebär att skapa en hållbar bokföringsstrategi, se över eventuella anställningsbehov och, vid behov, förvärva viktig företagsegendom. Allt detta är avgörande för att säkerställa att företaget fungerar effektivt och i enlighet med svensk lagstiftning.

Vi hjälper dig starta ditt aktiebolag

Att starta ett aktiebolag är ett betydande steg, men det behöver inte vara överväldigande. Med rätt resurser och vägledning kan du ta dig an detta uppdrag med förtroende. För att ge dig en omfattande förståelse för hur du lyckas med ditt aktiebolag har vi skapat en kostnadsfri guide där vi, steg-för-steg, går igenom hela processen, vad du behöver göra och vad du ska tänka på. Ladda ner guiden idag och pröva dina vingar som företagare.

Vad du kommer lära dig

Genom att ladda ner vår kostnadsfria guide kommer du att få en djupare förståelse för:

  • Det juridiska och ekonomiska ramverket för ett aktiebolag.
  • Viktiga steg för att etablera och registrera ditt aktiebolag.
  • Hur du effektivt kan navigera i de ekonomiska systemen som är nödvändiga för att hantera ditt nya företag.
Tobias Ryberg
Tobias Ryberg
Head of Talenom One

Ladda ned guiden