Talenom – för ett smidigt företagande

För kunder

Talenom erbjuder företagare bokförings- och banktjänster samt en förstaklassig programvara för ekonomihantering – allt under ett tak. Tjänsten anpassas efter kundens behov. Till våra kunder hör nyetablerade företagare, småföretag och medelstora företag inom alla branscher.

Tidsbesparande och lätt

Programvaran är lätt att använda och kunderna lägger mindre tid på företagets rutiner vid exempelvis hantering av kvitton, fakturering, betalningar, rapportering och lönefrågor. Det går lätt att kombinera Talenoms plattform med kundernas övriga programvaror.

Kvalitet och tillförlitlighet

Genom automatisering får våra konsulter mer tid att analysera företagens ekonomi och ge företagarna aktiv rådgivning. Automatiseringen garanterar också företagen högklassiga rapporter.

För anställda

De anställda vid Talenom kan på ett påtagligt sätt påverka företags framgång och därigenom bidra till att skapa ekonomisk tillväxt och välfärd. Talenom är certifierade av "Great Place to Work" och jobbar kontinuerligt för att vara en av de allra bästa arbetsplatserna i Sverige och i världen. Våra anställda är vår främsta tillgång och vi är väldigt tacksamma för våra fantastiska kollegor.

Talenom är ett internationellt bolag som utvecklas och växer och som är känt som en pionjär inom redovisningsbranschen. Våra värderingar är mod, omtanke och vilja. Vi erbjuder många olika karriärmöjligheter inom ekonomi, utveckling av programvara, HR, försäljning och marknadsföring.

För investerare

Mission

Med Talenom blir företagandet smidigare. Vi hjälper företagaren att fatta bättre beslut och förser företagaren med tidsbesparande och lättanvänd programvara.

Vision

Oslagbara redovisnings- och banktjänster för små och medelstora företag.

Strategi

Vi växer organiskt och genom företagstransaktioner.

Våra finansiella mål för 2023–2025 är

  1. Över 30 procent årlig ökning av nettoomsättningen
  2. Över 15 procent årlig ökning av rörelseresultatet (EBITDA)
  3. Ett ökande rörelseresultat i euro
  4. Ökad utdelning per aktie

Digitaliseringen av den europeiska bokföringsbyråbranschen påskyndas bland annat till följd av att e-faktureringsdirektivet införs. Detta ökar de små och medelstora företagens naturliga efterfrågan på ekonomiförvaltningsprogram och bokföringsbyråtjänster.

Kontinuerliga tjänster mot månadsavgift, som omfattar ekonomiförvaltningsprogrammet samt bokföringsbyrå- och banktjänster, utgör kärnan i vår produkt. Produkterna är enkla att köpa, sälja och att använda. Vi kan reagera på lönsam tillväxt i rätt tid genom våra rekryterings-, utbildnings- och ledningsprocesser.

Talenom är en pionjär i branschen. Vi har en klar konkurrensfördel i vår egen utveckling av programvara i kombination med vår kompetens inom bokföringsbranschen. Genom denna utveckling kan vi erbjuda en riktigt bra kundupplevelse samtidigt som vi automatiserar våra rutiner.

Vår primära marknad är Finland och vårt mål är att ytterligare öka vår marknadsandel där. Vi vill också ta vara på de tillväxtmöjligheter som internationaliseringen ger i Sverige och övriga Europa. Snabbare ökning av omsättningen än tidigare innebär också ökade personalkostnader och programvaruinvesteringar.

Talenom i korthet

Talenom Oyj är en flexibel och progressiv bokföringsbyrå, som grundades 1972. Med lättanvända digitala verktyg samt automatiserade tjänster vill vi underlätta vardagen för företagare. Utöver heltäckande bokföringstjänster erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av rådgivningstjänster samt betalnings- och korttjänster. Vår vision är att erbjuda oslagbara bokförings- och banktjänster för små och medelstora företag. Talenom har verksamhet i Finland, Sverige, Spanien och Italien. I slutet av 2022 hade bolaget 1 336 anställda på 74 verksamhetsställen. Under 2005–2022 var den genomsnittliga årliga tillväxten i Talenoms omsättning cirka 16,6 procent.