Hur gör jag för att sälja företagets inventarier?

Hur går man till väga när man ska sälja inventarier?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Inventarier är egendom som tillhör ditt företag. Det kan vara alltifrån datorer och inredning, till arbetsredskap, maskiner och bilar. Om du inte längre vill ha kvar inventarier i företaget kan de överlåtas genom försäljning. Här följer några saker du bör tänka på vid försäljning av inventarier. 

Vem för köpa och till vilket pris? 

Vem som helst kan köpa inventarier från ditt företag, inklusive du själv. Om du säljer inventarier till dig själv eller närstående är det dock extra viktigt att priset vid försäljningen är marknadsmässigt. Bilar bör värderas av en bilhandlare eller med hjälp av en värderingstjänst. För andra inventarier kan du sätta priset med utgångspunkt från vad liknande varor kostar begagnade. Om det inte finns några jämförelsepriser kan du utgå från inköpspriset och göra avdrag för ålder och slitage. 

Läs mer och hitta kunskap i våra bloggar

Fakturera med eller utan moms? 

Huvudregeln när du säljer inventarier är att du ska lägga på moms om du dragit av moms vid inköpet. Momspliktiga företag ska normalt sett fakturera med moms och icke momspliktiga utan. När det gäller bilar så ska försäljningen ske utan moms. Du ställer ut en vanlig faktura till köparen precis som vid annan typ av försäljning. 

Blir intäkten skattepliktig? 

Inventarier av mindre värde skrivs av direkt vid inköpet. Om du säljer sådana inventarier kommer företaget att redovisa en skattepliktig intäkt. Detsamma gäller inventarier som är helt avskrivna i bokföringen. Om de sålda inventarierna är redovisade som tillgångar i balansräkningen kommer skillnaden mellan intäkten från försäljningen och det bokförda värdet redovisas som en vinst eller förlust. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte