Hur fungerar vilande aktiebolag? 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Många företagare undrar hur de ska göra med sina aktiebolag om de exempelvis ska studera, ta en anställning eller bestämmer sig för att tillfälligt upphöra verksamheten till följd av uteblivna uppdrag – vilket är något många funderar på så här i ljuset av covid-19. 

Ett aktiebolag som inte längre bedriver verksamhet kallas för ett vilande bolag. Det kan vara ett bra sätt att ta sig igenom en kris utan att behöva avveckla företaget. Ur ett skattemässigt perspektiv kan även det finnas fördelar med att låta företaget vara vilande. Det är dock viktigt att vara medveten om att så länge företaget inte avvecklas så måste det fortfarande lämna en årsredovisning och inkomstdeklaration. 

När blir ett aktiebolag vilande? 

Ett vilande aktiebolag ska avregistreras hos Skatteverket avseende f-skatt, moms och arbetsgivare. Det får därefter inte bedriva någon form av verksamhet. Under vissa omständigheter kan momsregistreringen få finnas kvar under en övergångstid om det exempelvis finns löpande hyreskontrakt med moms. Ägaren får inte heller bedriva motsvarande en likadan verksamhet i ett annat bolag. Det är tillåtet att låta en extern förvaltare investera företaget kapital genom så kallad diskretionär förvaltning. 

Varför ska ett aktiebolag vara vilande? 

De vanligaste skälen till att låta aktiebolag vara vilande är att verksamheten tagit en paus eller helt upphört. Enligt gällande skatteregler kan det vara fördelaktigt att låta ett företag som exempelvis sålt sin verksamhet för ett större belopp vara vilande i fem år för att ägaren ska undvika att deklarera vinsten som inkomst av tjänst. Att helt avveckla ett aktiebolag är kostsamt och tar lång tid. 

Företagare med aktiebolag som ansöker om a-kassa måste lägga företaget vilande. Under den rådande coronakrisen har regeringen gjort det enklare för företagare att få ut a-kassa, för att på så vis kunna förhindra konkurser. 

Måste vilande aktiebolag lämna årsredovisning och inkomstdeklaration? 

Alla aktiebolag är skyldiga att årligen lämna årsredovisning till Bolagsverket och inkomstdeklaration till Skatteverket. Kravet gäller oavsett om verksamheten är aktiv eller vilande. Bolagsverket gör ingen skillnad mellan aktiva och vilande företag. 

Hur aktiverar man ett vilande bolag? 

Det finns inget formellt sätt att väcka eller aktivera ett vilande bolag, då vilande inte har någon juridisk betydelse. Om man börjar bedriva verksamhet genom bolaget igen måste man däremot se till att det är registrerat hos Skatteverket avseende f-skatt, moms och arbetsgivare om detta behövs. Det är alltså viktigt att höra av sig till Skatteverket i god tid vid tankar om att starta upp företaget igen, innan man planerar några affärer med kunder. 

Har du frågor eller funderingar på hur du ska gå till väga med ditt företag? 
Kontakta oss på Talenom.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte