A-kassa för egenföretagare

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 13 juni
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

1 minute

Ibland fungerar företaget inte som det var tänkt. I värsta fall kan det leda till att du som företagare står utan inkomst. Då finns det möjlighet att få arbetslöshetsersättning, förutsatt att du uppfyllt ett antal villkor. Du måste även vara medlem i en a-kassa. Medlemsavgiften till a-kassa är en privat kostnad och kan inte dras av i företaget.

A-kassa

A-kassan ska inte vara utfyllnad i företag med dålig lönsamhet och inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag. Men om ditt företag inte går runt kan du lägga det vilande och få ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret. Du ska ha arbetat i den egna verksamheten, haft väsentligt inflytande över rörelsen samt skött verksamheten yrkesmässigt och självständigt.

Nivån på din ersättning påverkas av din taxerade inkomst i företaget innan du blev arbetslös. Det finns tre sätt att räkna ut ersättningen:

1. Ersättningen grundas på den senaste taxerade inkomsten. Den framgår på det senaste Beslut om slutlig skatt.

2. Ersättningen grundas på ett genomsnitt av de taxerade inkomsterna de två åren som föregick året för den senast taxerade inkomsten.

3. Har verksamheten bedrivits kortare tid än 24 månader får den dagpenninggrundande inkomsten grundas på tidigare anställning, den så kallade 24-månadersregeln.

Du kan maximalt få 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättning 760 kronor per dag.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte