Skatteplanering för ägarledda företag

Som ägare av ett fåmansaktiebolag står du inför olika utmaningar och möjligheter när det kommer till att optimera din skatteposition. Har du funderat på hur en periodiseringsfond kan jämna ut din skattebelastning över tid? Eller hur en korrekt ifylld K10-blankett kan optimera ditt företags utdelningspotential? Olika företagsformer beskattas olika och genom att säkerställa rätt skattestrategier optimeras inte bara företagets skattesituation, utan det hjälper även dig som ägare och din privatekonomi.

Att förstå skatteregler och tillämpa dem på bästa sätt kan vara komplicerat, men med rätt insikter och experttips kan du vända skatteplanering till en fördel för både ditt företag och dig själv. Från att optimera användningen av koncernbidrag och överavskrivningar till att göra strategiska val mellan lön och utdelning.

Strategier kring överavskrivningar, periodiseringsfonder och koncernbidrag

 När det kommer till att säkerställa ditt företags ekonomiska välmående, är en väl genomtänkt skatteplanering ovärderlig. Här är några viktiga områden och tips på hur du bör tänka för att effektivisera din skattesituation:

Överavskrivningar

När ni närmar er årsbokslutet är det viktigt att se över möjligheterna för överavskrivningar och periodiseringsfonder. Överavskrivningar tillåter er att snabbare skriva av värdet på era tillgångar, vilket kan minska årets skattebelastning. Det är dock viktigt att balansera denna kortfristiga skattebesparing mot potentialen att bevara avskrivningar för framtida vinster. En strategi kan vara att använda överavskrivningar för att justera resultatet när det finns en fördelaktig situation, som när ni planerar för större utdelningar.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfonden är ett annat verktyg som kan spela en viktig roll i att utjämna skatt över åren. Det är särskilt användbart när ni vill skjuta upp beskattning av vinster till år där ni förväntar lägre inkomster. När ni gör avsättningar till periodiseringsfonden, tänk på att dessa medel senare måste återföras och beskattas. Det är därför centralt att överväga ert företags långsiktiga inkomstprognoser vid beslut om avsättningar.

Koncernbidrag och dess inverkan

För företag som ingår i en koncern, erbjuder koncernbidrag en väg för att utjämna resultat mellan olika bolag. Genom att strategiskt använda koncernbidrag kan ni förflytta vinster och därmed skattebördor till bolag som kanske har förlustavdrag eller lägre beskattningsbar inkomst. Det är dock avgörande att vara medveten om de regler som är knutet till koncernbidrag.

Effektiv skatteplanering som påverkar din privatekonomi

Som företagare är din privatekonomi tätt sammanflätad med ditt företags finansiella beslut. Att göra kloka val när det kommer till skatteplanering är viktiga för att säkerställa ditt företags och din personliga ekonomi. Här är några råd som hjälper dig att fatta välgrundade beslut kring några av de mest centrala punkterna.

Lön eller Utdelning

Valet mellan lön och utdelning är något som många brottas med och det berör direkt din skattesituation. Lön bidrar till din pensionsgrundande inkomst men medför högre skatt, medan utdelning kan vara skattemässigt fördelaktig men inte bidrar till pensionen. Ett tips är att använda gränsbeloppet för utdelning och anpassa lönen för att maximera både skatteeffektivitet och framtida pensionsrättigheter.

K10-blanketten

K10-blanketten är nyckeln till att förstå hur mycket utdelning du kan ta ut till lägre skatt. Använd förenklingsregeln för att enkelt beräkna gränsbeloppet eller huvudregeln om du har höga löneuttag i bolaget. Detta kommer att optimera din utdelningsbeskattning och kan avsevärt påverka din privata ekonomi.

Läs mer om K10 blanketten här

Avdrag för hemmakontor

Om du arbetar hemifrån kan du potentiellt dra av kostnader för ditt hemmakontor. Se till att dokumentera och kvantifiera användningen av ditt hem som arbetsplats för att dra nytta av möjliga skatteavdrag. Alternativt, om du hyr ut arbetsrum till ditt företag, ska detta göras till marknadsmässiga villkor för att undvika förtäckt utdelning.

Tjänstebil i företaget

Beslutet att leasa eller köpa en tjänstebil kan ha stor inverkan på både företagets och din personliga beskattning. Ta hänsyn till såväl kostnader som förmånsvärde och skatteeffekter. Att välja rätt form av bilhållande kan leda till betydande skattebesparingar och bidra till en mer fördelaktig total ekonomi.

Din guide till smartare skatteval

I vår guide, sammanställd av Talenoms experter, utforskar vi djupet av skatteplanering, från finesserna i att hantera en periodiseringsfond till precisionen av att deklarera kvalificerade andelar genom K10. Vi går igenom de kritiska överväganden som krävs för att effektivisera skatt på vinst i aktiebolag och hur koncernbidrag kan utnyttjas för att stärka din koncerns skattestruktur. Oavsett om du är en veteran inom företagande eller ny, hjälper vår guide dig igenom dessa frågor.

Sandra Simonsson
Sandra Simonsson
Redovisningsekonom

Ladda ned guiden