Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Aktiebolag – vad är ett aktiebolag? 

Ett aktiebolag är en företagsform där en eller flera personer går samman för att driva verksamhet med begränsat personligt ansvar. Det är den mest vanliga formen av företag i Sverige. 

Struktur och funktion av ett aktiebolag 

Begränsat personligt ansvar: Det första och kanske mest betydande kännetecknet för ett aktiebolag är det begränsade personliga ansvaret. Det innebär att ägarna till bolaget, även kända som aktieägare, endast riskerar det kapital de själva har investerat i bolaget. Om bolaget skulle gå i konkurs, skulle ägarna inte vara personligen skyldiga att betala bolagets skulder. 

Juridisk person: Ett aktiebolag är en juridisk person. Det betyder att bolaget har rättskapacitet att ingå avtal, äga tillgångar, stämma och bli stämda. 

Aktiekapital: För att starta ett aktiebolag krävs ett visst minimikapital. I Sverige är detta minimum 25 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor för publika aktiebolag. 

Styrelse och verkställande direktör: Ett aktiebolag måste ha en styrelse och en verkställande direktör (VD). Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. VD:n leder det dagliga arbetet. 

Årsredovisning: Ett aktiebolag måste varje år upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och resultat. Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket. 

Aktieägare: Ägarna till ett aktiebolag kallas aktieägare. Varje aktieägare har rätt till en del av bolagets vinst och har en röst vid bolagsstämman, bolagets högsta beslutande organ, proportionerligt mot antalet ägda aktier. 

Fördelar med aktiebolag som företagsform 

Aktiebolaget till en attraktiv företagsform för många företagare i och med dess fördelar. Den mest uppenbara fördelen med att driva ett aktiebolag är det begränsade personliga ansvaret som innebär att ägarna inte personligen är skyldiga att betala bolagets skulder. Dessutom kan aktiebolag lättare attrahera investeringar genom att sälja aktier, och de kan fortsätta att existera även om en eller flera av ägarna dör eller lämnar bolaget. 

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte