Vad innebär regeringens krispaket för egenföretagare? 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Regeringen har de senaste veckorna presenterat en rad åtgärder för att bemöta den globala krissituation som utlösts av Coronaviruset. Detaljerna börjar nu klarna kring formerna för de olika stöd som erbjuds företag. Eftersom situationen utvecklas löpande kan förändringar ske och nya åtgärder tillkomma. Vi på Talenom har samlat att du som egenföretagare behöver veta om regeringens krispaket. 
Samlad information om krisåtgärder på Verksamt.se 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter 

Under perioden mars till juni 2020 kommer arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänkas för mindre företag. Arbetsgivaravgiften blir endast 10.21% för lönesummor upp till 25 000 kronor per månad för högst 30 anställda. Det innebär en minskad kostnad för samtliga arbetsgivare med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. Enskilda näringsidkare får en reduktion av egenavgifterna med 1/3 av ordinarie belopp inkomståret 2020. 

Korttidspermittering av anställda 

Genom korttidspermittering kan staten delvis täcka kostnader för löner till anställda som går ned i arbetstid. Inledningsvis skulle åtgärden inte omfatta företagare och deras familjemedlemmar. Sedan ändrades tolkningen av reglerna så att även anställda i egna bolag kan få ersättning vid permittering. Tillväxtverket har sammanställt frågor och svar om åtgärden. 

Staten tar över ansvar för sjuklöner 

Staten kommer överta ansvaret för sjuklöner i april och maj. Samtidigt slopas karensavdraget. Det innebär att företagare kan få ersättning för sjuklönekostnader för sig själv. Du som egenföretagare får som mest ut knappt 80 procent av din lön. Som högst kan ersättningen bli 804 kronor per dag. Läs mer om det här. 

Utökad avsättning till periodiseringsfond för enskild firma och handelsbolag 

I samband med året inkomstdeklaration föreslås företagare med enskild firma eller handelsbolag kunna avsätta 100% av den skattepliktiga vinsten upp till 1 miljon kronor till periodiseringsfond. På så sätt kan beskattningen av inkomster 2019 skjutas upp och fördelas över fler år. Återbetalning av inbetald preliminärskatt kan ske då deklarationen är godkänd. Läs mer om förslaget här. 

Tillfälligt stöd för hyreskostnader i utsatta branscher 

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte