Checklista underlag till bokföring

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

1 minute

Bokföringsunderlag
För att göra bokföringen för det senaste kvartalet behöver vi följande underlag:

1. Bankkontoutdrag – samtliga företagskonton som används för betalningar.
2. Kundfakturor – samtliga fakturor avseende intäkter som skickats till kunder.
3. Leverantörsfakturor – samtliga fakturor avseende kostnader som tagits emot från leverantörer.
4. Kvitton inköp – samtliga kvitton för inköp med företagskort eller liknande.
5. Kvitton utlägg – kvitton för inköp som betalats privat men avser företaget.
6. Övriga banktransaktioner – om det finns in- eller utbetalningar  som inte faller inom någon av ovanstående kategorier ska ett underlag eller beskrivning bifogas för varje transaktion.

Kostnader av privat karaktär
För alla kostnader av privat karaktär ska det finnas en motivering till varför kostnaden ska dras av på företaget. Om en motivering saknas eller inte kan godtas kommer sådana kostnader att bokföras som eget uttag.

Intäkter ROT/RUT
Om företaget har intäkter från ROT/RUT-arbeten ska Skatteverkets beslut bifogas för varje faktura.

Sortering
Om du lämnar dina underlag i pappersform är det viktigt att du sorterar dem efter den bokföringsmetod som används:
– Kontantmetoden – sortera alla underlag i samma ordning som de har dragits från bankkontot.
– Fakturametoden – sortera kundfakturor för sig och leverantörsfakturor för sig efter datumet som är angivet på varje faktura.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte