Vad är avskrivning? Exempel och förklaring

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Att köpa något till företaget för en större summa påverkar ofta årsresultatet negativt. Att göra en avskrivning på ens nya inventarier kan lösa det problemet, men det är inte alla inköp man får skriva av. I denna artikel får du lära dig om vad en avskrivning innebär, vad man får (och inte får) skriva av och hur länge en inventarie skrivs av. 

Vad är en avskrivning? 

Kort förklarat: 
Ett sätt att dela upp kostnaden för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/utnyttjas i företaget. 
Värdeminskning är ett annat ord för avskrivning och innebär att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas och går ner i värde. 

Lite längre förklarat: 
Ibland gör ett företag ett större inköp som är viktigt för bolagets verksamhet, till exempel maskiner, fordon eller datorer. I och med att den nya tillgången är viktig för företaget, kommer den till slut leda till att företaget tjänar pengar över tid, men kortsiktig påverkar det årets resultat negativt om allt betalas av direkt. För att motverka ett negativt årsresultat kan man använda sig av av det som kallas avskrivning. Inköpen avser tillgångar som är avsedda att användas i företagets verksamhet under en längre tid och kallas därför för anläggningstillgångar, och dessa kostnader kan man fördela under tid. 

Hur länge skriver man av en tillgång? 

En avskrivning innebär att man fördelar kostnaden över samma tid som tillgången bidrar till intäkter och anses vara användbar i verksamheten. 
Till exempel anses en dator bidra till intäkter och vara användbar i två år, och därmed är avskrivningstiden två år. Ett fordon har längre avskrivningstid. 

Vad kan man skriva av? 

Du får göra avskrivningar på tillgångar av ett substantiellt värde för din verksamhet och som har en viss, men begränsad, ekonomisk livslängd, till exempel maskiner, inventarier, byggnader, personbilar och datorer. Anläggningstillgångar som till exempel mark och konst avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde – kanske snarare tvärt om. 

Köper du en byggnad får du skriva av värdet på huset, men du skriver inte av värdet på marken eftersom den inte förbrukas och därmed inte minskar i värde. Samma sak med konst: du skriver inte av tavlan du köpt till kontoret för den har inget substantiellt värde för företaget, kommer inte slitas i verksamheten och minskar därmed inte i värde. 

Måste man göra avskrivningar? 

Kostar det nya köpet mer än halva prisbasbeloppet måste företaget redovisa utgiften som tillgång och bokföra kostnaden genom avskrivning. Kostar det nya inköpet mindre kan företaget istället välja att redovisa tillgången som förbrukningsinventarie vilket innebär en direkt avskrivning av köpet och därmed redovisas hela beloppet som kostnad i samband med köpet. 

Prisbasbelopp 
2021: 47.600 
2020: 47.300 

Vi har samlat användbara tips och artiklar för dig som är egenföretagare. Läs mer här: 

Att tänka på när du startar aktiebolag 

Hur väljer man bolagsform? 

Fyra försäkringar för egenföretagare 

Vad måste en faktura innehålla? 

Vad är preliminärskatt? 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte