Skatteverket lanserar öppna API:er 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är därför av stor betydelse. Skatteverket är en av de myndigheter som kommit längst med att introducera digitala tjänster. Nu påbörjar Skatteverket nästa steg för att påskynda digitaliseringen för små och medelstora företag genom att skapa digitaliserade informationskedjor och öppna API:er. 

Särskilt fokus på digitalisering hos Skatteverket 

Digitalisering är ett av tre särskilda fokusområden i Skatteverkets verksamhetsplan för de kommande åren. Skatteverket vill ge utvecklare möjlighet att skapa användbara tjänster där myndighetens data och regler finns integrerade i slutanvändarens naturliga miljö. Målsättningen är att privata och offentliga aktörer ska samverka för att skapa samhällsnytta genom mera lättanvända lösningar som minskar antalet oavsiktliga, såväl som avsiktliga, fel. Skatteverket tar därför fram och paketerar information som öppna data samt utvecklar gränssnitt i form av API:er. Dessa erbjuds både som testtjänster och driftsatta tjänster. För utvecklare erbjuds en utvecklarportal. 

Vad är ett öppet API? 

Application programming interface (API) är en specifikation av hur olika applikationer kan använda och kommunicera med en specifik programvara. De API:er som exponeras utåt, och som andra (tex programvaruföretag) kan bygga tjänster på kallas, öppna API:er. Skatteverkets öppna API:er gör det möjligt för utvecklare av affärssystem, som exempelvis Visma och Fortnox, att kommunicera direkt med myndighetens system och använda deras data i sina egna tjänster. Några exempel på hur de kan användas är att med en knapptryckning skicka en momsdeklaration direkt från bokföringsprogrammet, eller att transaktioner på skattekontot bokförs automatiskt. 

Vilka öppna API:er är tillgängliga eller planeras? 

Skatteverket har redan släppt sina första API:er och planerar att successivt introducera fler. Först ut var inlämning av arbetsgivardeklaration och periodisk sammanställning som släpptes i mitten av 2019. Innan årsskiftet ska även ett öppet API för att komma åt data från skattekontot introduceras. Vidare planeras öppna API:er för momsdeklaration, personalliggare, ROT/RUT-ansökningar och kassaregister. Fortnox och andra programvaruutvecklare har redan börjat integrera funktionaliteten i sina redovisningsprogram. Under 2020 kommer utvecklingen att ta fart ytterligare. 

Mer information 
Mer information om API:er och öppna data från Skatteverket 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte