Sänkt ränta för anstånd för skattebetalning 

Regeringen och riksdagspartierna har enats om att sänka räntan vid anstånd med skattebetalningar till 3,1 procent 

En av åtgärderna i statens stödpaketet är att företag kan få anstånd med skatten, det vill säga att skattebetalningar skjuts upp. Anståndet omfattar tre månaders inbetalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Betalningen av skatterna kan skjutas upp i upp till ett år. Enligt det ursprungliga lagförslaget skulle kostnaden på bli 6,6 procent av anståndsbeloppet på årsbasis. Efter överenskommelsen blir kostnaden nu istället den så kallade basräntan på 1,25 procent för de sex första månaderna. Därefter tas en avgift ut per månad så att den totala kostnaden blir 3,1 procent på årsbasis. 

Företagare bör vara medvetna om att det det bara är anstånd som föreslås, inte en efterskänkning av skatterna. För att bli beviljad anstånd måste företaget kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså har varit tillfälliga. Företag som missköter sin ekonomi, är oseriösa eller har stora skatteskulder kommer inte kunna ansöka om anstånd. 

Ansökan om anstånd med skattebetalning kan göras genom Skatteverkets e-tjänst för företag. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte