Vinstutdelning vid permittering 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

1 minute

Den 15 februari 2021 trädde de nya reglerna för stöd vid korttidsarbete och permittering i kraft. De nya reglerna påverkar vinstutdelning om man varit permitterad, eller har permitterat personal. Hur lång tid efter man fått permitteringsstöd måste man vänta innan man får ta utdelning? 

Det senaste beslutet är att man måste vänta två månader innan och följande sex månader efter stödperioden för att få ta utdelning. 

Vilken utdelning gäller det? 

Bolagets styrelse, stämma eller motsvarande organ inte får fatta eller verkställa beslut om: 
– vinstutdelning 
– förvärv av egna aktier 
– minskning av aktiekapitalet 
– minskning av reservfond för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna 
– gottgörelse 

När gäller det? 

De nya reglerna trädde i kraft 15 februari 2021 och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Beslut om och verkställande av vinstutdelningar och värdeöverföringar samt koncernbidrag i bokslut som inträffat innan den 16 mars 2020 kontrolleras inte. 

Vad händer om tagit utdelning trots stöd? 

Har bolaget fattat eller verkställt ett beslut som inneburit att utdelning tagits mindre än två månader innan eller mindre än sex månader efter stödperioden kan bolaget bli återbetalningsskyldig för utbetald korttidsstöd. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte