Så väljer du rätt räkenskapsår

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

6 minutes

Valet av räkenskapsår är inte bara av administrativ formalitet, utan har även en inverkan på ett företags ekonomiska planering och skattestrategi. Räkenskapsåret styr dels tidpunkten för bokslut och deklaration, men det påverkar även hur företag bedömer sin ekonomiska hälsa och planerar för framtiden.

I en värld där tidsfrister är lika avgörande som siffrorna själva, blir valet av räkenskapsår en strategisk manöver. Det kan synkronisera ditt företags ekonomiska rapportering med naturliga affärscykler, optimera din skattesituation och ge dig bättre insikter för beslutsfattande. Med andra ord, räkenskapsåret kan vara en tyst hjälte i ditt företags ekonomiska berättelse – en som förtjänar uppmärksamhet och övervägande.

Vad är räkenskapsår och dess olika former?

Räkenskapsåret är den tidsperiod under vilken ditt företags finansiella information samlas, analyseras och rapporteras. Det är en cykel som styr allt från budgetering till skattedeklarationer. Ofta är räkenskapsåret en spegelbild av kalenderåret, löpande från 1 januari till 31 december, men det är inte en universell regel.

Brutet räkenskapsår:

Är ett alternativ som många företag väljer, och det innebär att räkenskapsåret startar och slutar på andra dagar än de traditionella datumen för kalenderåret. Denna flexibilitet kan synkroniseras med företagets verksamhetscykler, till exempel för att matcha en säsongsmässig hög- eller lågsäsong, vilket kan underlätta ekonomisk jämförelse och analys över åren.

Förlängt räkenskapsår:

Detta avsnitt styr hur beslut som påverkar företagets kurs fattas. Det kan inkludera allt från utnämning av styrelsen och VD, till detaljerade omröstningsrättigheter och beslutsbefogenheter. Här bestämmer ni också hur ofta styrelsemöten hålls och vilka frågor som kräver enhälligt beslut eller enkel majoritet.

Förkortat räkenskapsår:

Att förkorta räkenskapsåret innebär att minska den normala tolv-månaders perioden för företagets finansiella rapportering. Det kan krävas vid strukturella förändringar i företaget och leder till ett tidigare bokslut. Det är dock viktigt att notera att förkortning av räkenskapsår inte är en process som får göras godtyckligt. I många jurisdiktioner krävs det godkännande från skattemyndigheter för att göra denna förändring, och det kan finnas specifika regler och förfaranden som måste följas.

Ekonomiska överenskommelser:

Kan komma i spel vid företagets start, där du har möjlighet att utsträcka räkenskapsåret upp till arton månader. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för nystartade företag som behöver mer tid att etablera sina operationer innan de ställs inför kravet på ett fullständigt bokslut.

Att välja rätt räkenskapsår för ditt företag

När det kommer till att välja det mest fördelaktiga räkenskapsåret för ditt företag handlar det inte om att välja en period som slutar på ett bekvämt datum. Det handlar om att synka din företagsrapportering med den faktiska rytmen i din affärsverksamhet. Här är fem punkter som du bör tänka över:

  • Förstå ditt företags unika behov: Är ditt företag starkt säsongsbetonat? Om svaret är ja, kan ett brutet räkenskapsår som slutar strax efter din högsäsong ge dig en bättre överblick och jämförelse från år till år. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för verksamheter som turism, jordbruk eller detaljhandel, där affärsaktiviteten varierar betydligt beroende på säsong.
  • Analysera de finansiella fördelarna: Det finns även skattemässiga fördelar som kan påverka ditt val. Vissa räkenskapsår kan ge dig mer tid att förbereda och planera för skattebetalningar eller till och med optimera din skattebelastning. En erfaren revisor eller redovisningskonsult kan hjälpa dig att analysera dessa faktorer och göra ett val som stärker din finansiella hälsa. Vi på Talenom hjälper dig gärna om du har frågor eller funderingar.
  • Överväg regler och branschstandarder: Ditt val av räkenskapsår kan även vara influerat av branschspecifika normer, regleringar och rekommendationer. Vissa branscher har standardiserade räkenskapsår som underlättar jämförelser mellan företag och följer med branschens rapporteringscykler.
  • Planera för framtiden: Tänk på hur ditt val av räkenskapsår kommer att påverka ditt företag i längden. Att starta med ett kalenderår kan vara enkelt, men om du förväntar dig stor tillväxt eller förändringar i din affärsmodell kan det vara klokt att planera för ett räkenskapsår som kan anpassas och växa tillsammans med ditt företag.
  • Ta ett informerat beslut: Innan du fattar det slutliga beslutet, försäkra dig om att du har all nödvändig information. Gör en finansiell prognos och analysera hur olika räkenskapsår påverkar din rapportering och skattesituation. Kom ihåg att det du väljer idag kommer att påverka ditt företags finansiella rapportering för många år framöver.

Vanliga frågor och missförstånd

När det kommer till räkenskapsår, finns det en uppsjö av frågor och missförstånd som kan förvirra även de mest erfarna företagarna. Vi har summerat några av de vanligaste frågeställningarna och rätar ut de felaktigheter som kan hindra dig från att göra de mest gynnsamma valen för ditt företag.

Kan jag förändra mitt räkenskapsår efter att mitt företag har etablerats?

Ja, det är fullt möjligt att ändra ditt räkenskapsår om din verksamhet förändras eller om det skulle gynna din ekonomiska planering. Processen för detta varierar beroende på företagsform och kan innefatta att söka tillstånd från relevanta myndigheter.

Är brutet räkenskapsår komplicerat att hantera?

Det finns en uppfattning att ett brutet räkenskapsår skulle vara mer komplicerat än att följa kalenderåret. Men sanningen är att med rätt system och stöd är det inte svårare att hantera än något annat räkenskapsår. Det handlar om att förstå din verksamhets cykler och att ha en god bokföringspraxis.

Måste alla företag i en koncern ha samma räkenskapsår?

I de flesta jurisdiktioner är det önskvärt att alla företag inom samma koncern följer samma räkenskapsår för att förenkla konsolidering och interna jämförelser. Det finns dock undantag, och det är viktigt att konsultera en expert för att förstå vilka regler som gäller för din koncern.

Vilket räkenskapsår ska jag välja för att maximera min vinstutdelning?

Det är en vanlig missuppfattning att räkenskapsåret i sig påverkar storleken på din vinstutdelning. I verkligheten är det ditt företags faktiska vinst som avgör detta. Ett optimalt valt räkenskapsår kan dock hjälpa dig att bättre planera och tajma dessa utdelningar.

Om du står inför valet av räkenskapsår eller överväger att ändra det för att bättre passa ditt företags affärscykler kan vi på Talenom hjälpa dig. Vi kan analysera ditt företags situation och erbjuda rådgivning för att säkerställa att ditt val av räkenskapsår maximerar era ekonomiska fördelar.

Sandra Simonsson
Sandra Simonsson
Redovisningsekonom

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte