3 steg för ett lyckat generationsskifte

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Har du svårt att veta vart du ska börja? Vi har full förståelse för det. Därför erbjuder vi hjälp så att både du och din familj blir nöjda. Vårt mål är att det ska bli en smidig överlåtelse. Det är främst tre saker som en överlåtelseprocess behöver: Planering, kommunikation och professionalism.

Planering

Till att börja med är planering bland det allra viktigaste som kan nämnas. Det är både praktiska frågor och en hel del ekonomiska och juridiska aspekter att ta med i beräkningen. Vår erfarenhet visar att god framförhållning alltid ger ett bättre resultat och dessutom nöjda parter. Skjut alltså inte upp den här processen. Börja i god tid så slipper du tvinga fram en snabb lösning längre fram.

Kommunikation

Kommunikation mellan överlåtaren och övertagaren är ytterligare en faktor som bidrar till ett lyckat generationsskifte. En bra start är därför att samla alla parter till ett möte där ni lyssnar på varandras åsikter och önskemål. Det här hjälper dig att undvika eventuella missförstånd under processens gång men även i framtiden. Låt lösningarna växa fram och lås inte fast dig vid en viss lösning från början, ibland är det nämligen det oväntade som blir det bästa för skiftet. När alla är överens om målet och överlåtandet så är det dags att göra en plan för själva genomförandet. Det är viktigt att ni sedan dokumenterar allt som ni kommer fram till och ser till att alla får del av materialet.

Med andra ord – låt alla vara med!

Professionalism

Många kan uppleva det här med generationsskifte som något stort och komplicerat projekt och därför blir tröskeln så hög att man lätt blir passiv och skjuter upp processen. Därför är professionalism den trygghet vi kan erbjuda dig genom hela skiftet. Vi är experter inom de ekonomiska och juridiska frågor som behöver behandlas vid ett generationsskifte.

Du får hjälp att förstå vilken typ av överlåtelseform som är bäst för just dig, upprättar de avtal som behövs och skräddarsyr en överlåtelse som lever upp till dina behov och önskemål. Hos oss på Talenom har du en partner som har många års erfarenhet av omstrukturering av ägandeförhållanden. Vi ser till att alla faser genomförs effektivt, smidigt och på ett professionellt sätt enligt gällande lagstiftning.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med ditt generationsskifte!

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte