Regeringen presenterar nytt stöd för företag 

Det har snart gått tre månader sedan regeringen klassade virussjukdomen Covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom och sedan dess har krisåtgärder för företagare presenterats i en historiskt stor omfattning. Idag presenterade regeringen ytterligare ett kraftigt stöd för Sveriges företag. Under en presskonferens idag 30 april presenterade regeringen ett omställningsstöd som baseras på företagens tapp. En modell vi tidigare sett implementeras i både Norge och Danmark. 
Omställningsstödet innebär att företag som haft ett omsättningstapp under mars och april 2020 på 30 procent eller över jämfört med föregående år kommer få stöd gällande företagets fasta kostnader utöver lönekostnader. Maxbeloppet räknas vara 150 miljoner kronor per företag. 

Vad krävs för att få stödet? 

För att kvalificeras för stödet krävs en omsättning på över 250.000kr per år, att man har F-skatt och idkar näringsverksamhet i Sverige. Det gäller ej företag med skatteskulder. 
Omställningsstödet kommer betalas ut av Skatteverket och den totala kostnaden för detta uppskattas landa på 39 miljarder kronor. 
Skatteverket har rätt att kräva tillbaka felaktigt utbetalt stöd ifall ett företag lämnat oriktiga uppgifter eller om stöd lämnats på felaktiga grunder eller för högt belopp. Skatteverket kommer även vid både ansökan och vid efterkontroller granska huruvida företag har rätt till stöd eller inte. 
Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka. 

Ett träffsäkert stöd 

“Det är ett träffsäkert stöd” säger finansminister Magdalena Andersson som syftar på att inga branscher utesluts och att de företag som behöver stödet ska få det, och att ju mer drabbad man är desto mer hjälp får man. 
Kraven på omsättning är låga vilket innebär att även mindre företagare kan få hjälp och Finansdepartementets beräkningar visar att uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet. 

Tidigare åtgärder 

De åtgärder regeringen vidtagit sedan tidigare har bland annat varit anstånd om skatteinbetalning, korttidspermittering och nya regler kring karensdag. En omfattande reform som hjälpt över 20.000 svenska företag och är hittills uppe i 35 miljarder kronor. Man räknar med att 170.000 personer hade varit arbetslösa om tidigare åtgärder inte vidtagits. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte