Vad är styrelseledamotens ansvar i ett aktiebolag?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

1 minute

En styrelseledamot i ett aktiebolag är en person som ingår i bolagets styrelse. I majoriteten av alla svenska aktiebolag finns det enbart en ordinarie ledamot i styrelsen som är ensamt ansvarig för bolaget. Om styrelsen har färre än tre ledamöter måste det även finnas en styrelsesuppleant. 

Styrelsen är juridiskt ansvarig för att leda företaget verksamhet och se till att det följer gällande lagar och regler. Den ansvarar för att skatter och avgifter betalas in i tid, att bolaget lämnar in deklarationer och årsredovisningar vid givna tidpunkter och att aktieägarna kallas till årlig bolagsstämma. Styrelsen kan även utse en verkställande direktör i företaget. 

Ett styrelseuppdrag innebär en skyldighet att utföra sina skyldigheter och sina uppdrag omsorgsfullt och lojalt. En styrelseledamot kan, under vissa omständigheter, bli skadeståndsskyldig mot aktiebolaget, aktieägarna eller andra som berörs av verksamheten. Att inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket inom femton månader efter räkenskapsårets slut och att inte följa reglerna om kontrollbalansräkning, är två av flera situationer som medför ett personligt betalningsansvar för styrelsen. Det finns särskilda regler om så kallat företrädaransvar, ett personligt ansvar som kan drabba någon som orsakar att aktiebolaget inte sköter sig enligt lagar och regler om att betala skatter och avgifter till Skatteverket. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte