Vad är deklarationsombud? 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

1 minute

Skatteverket är en av de myndigheter i Sverige som har kommit längst med digitalisering. Detta har bland annat inneburit att deklarationer och andra uppgifter som tidigare lämnades på papper idag huvudsakligen lämnas elektroniskt. År 2017 lämnade nästan 5.8 miljoner svenskar sina årliga privata inkomstdeklarationer digitalt. Företag behöver i de flesta fall lämna flera deklarationer vid ett antal tillfällen under året. Om deklarationerna lämnas elektroniskt via Skatteverkets e-tjänster behöver de signeras med e-legitimation av en behörig person. 

Du som är ensam firmatecknare för ett aktiebolag eller annan juridisk person har automatiskt behörighet att deklarera elektroniskt. Ett företag kan även utse en eller flera personer till deklarationsombud. Anmälan görs enklast via Skatteverkets e-tjänst Ombud och behörigheter. Om du anlitar en redovisningskonsult för löpande bokföring och deklarationer är det oftast praktiskt att utse denne till deklarationsombud. 

Ett deklarationsombud har rätt att lämna alla elektroniska deklarationer som det finns en e-tjänst för, till exempel moms- och arbetsgivardeklarationer och inkomstdeklaration (INK1/INK2). Ombudet kan även läsa uppgifter från till exempel skattekontot, inlämnade moms- och arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklarationer, skattebesked och fastighetsdeklarationer. Deklarationsombudet har däremot inte rätt att registrera uppgifter på skattekontot för exempelvis utbetalning av skatteåterbäring. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte