Utebliven årsredovisning

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Alla svenska aktiebolag är skyldiga att lämna en årsredovisning till Bolagsverket efter varje avslutat räkenskapsår. Detta gäller även om företaget inte haft någon verksamhet. Det är ytterst styrelsens ansvar att se till att årsredovisningen skickas in senast 7 månader efter det föregående räkenskapsårets slut. Årsredovisningen ska utformas i enlighet med gällande lagar och regler för att bli godkänd av Bolagsverket.

Alla svenska aktiebolag är skyldiga att lämna en årsredovisning till Bolagsverket efter varje avslutat räkenskapsår.

Påminnelse om årsredovisningen

Bolagsverket skickar ut en påminnelse med posten till de aktiebolag som inte har lämnat in årsredovisning ungefär två månader innan sista inlämningsdatum. Om du har fått en påminnelse är det hög tid att göra klart årets årsredovisning. Dokumentet måste lämnas på papper och vara undertecknat av samtliga ordinarie styrelseledamöter. Om du är sent ute kan du skicka en elektronisk kopia till Bolagsverket samtidigt som du postar originalet.

Om årsredovisningen inte kommit till Bolagsverket inom angiven tidsgräns, eller om den är ofullständig kommer ditt företag att debiteras en eller flera förseningsavgifter:

Förseningsavgift 1 (1 dag),  5 000 kronor
Förseningsavgift 2 (2 månader), 5 000 kronor
Förseningsavgift 3 (4 månader), 10 000 kronor

Om ett aktiebolag inte har lämnat in en årsredovisning inom elva månader efter räkenskapsårets utgång kan Bolagsverket skicka ett föreläggande om tvångslikvidation. I föreläggandet meddelar Bolagsverket vilka brister som måste åtgärdas inom en angiven tid för att aktiebolaget ska undvika beslut om tvångslikvidation.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte