Hur mycket aktieutdelning 2021? 

Många egenföretagare som driver aktiebolag använder sig av möjligheten att ta en del av inkomsten som aktieutdelning. Enligt de så kallade fåmansbolagsreglerna kan utdelning upp till en viss gräns tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 20 procent. Utdelningar som betalas under 2020 ska tas upp som inkomst i deklarationen 2021. Ej utnyttjade gränsbelopp får sparas till kommande år. 

Förenklingsregeln – 183 700 (2.75 inkomstbasbelopp) 

Högsta utdelning enligt förenklingsregeln år 2021 är 183 700 kronor per bolag. Beloppet motsvarar 2.75 inkomstbasbelopp. Du får endast tillämpa förenklingsregeln på ett bolag där du är delägare. 

Huvudregeln – 50 procent av lönesumman plus kapitalränta 

Om du är ensam anställd i ett aktiebolag och har tagit ut minst 421 000 kronor i lön under 2020 kan du tjäna på att använda huvudregeln. Enligt denna blir gränsen för aktieutdelning med 20 procent skatt lika med 50 procent av lönesumman plus anskaffningsvärdet för aktierna gånger statslåneräntan (-0,10% för år 2020) + 9 procent. Lönesumman omfattar endast kontant lön och inte exempelvis bilförmån. I äldre aktiebolag startade före 2010 är omkostnadsbeloppet oftast 100 000 kronor. 

Exempel 
En ensam konsult som startat ett företag med 50 000 kronor i aktiekapital och tagit 421 000 kronor i lön under 2020 får följande gränsbelopp: 
50 % x 421 000 kr (lönesumma) + 8,90 % x 50 000 kr (omkostnadsbelopp) = 214 950 kr. 

Utdelning och permitteringsstöd 

Företag som har mottagit permitteringsstöd får inte lov att göra aktieutdelningar i omedelbar anslutning till detta. Begränsningen gäller två månader innan stödet mottagits och sex månader efter att stödet upphört. Ett företag som haft stöd för korttidspermittering till och med augusti 2020 får där med lov att göra aktieutdelning tidigast i mars 2021. 

I Handboken har vi samlat allt du behöver veta som egenföretagare. Läs mer här: 

Hur mycket lön ska jag ta ut 2021? 

Utlandstraktamenten för 2021 

Viktiga belopp 2021 

Fyra försäkringar för egenföretagare 

Vad gäller vid representation? 

Hur fungerar vilande aktiebolag? 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte