Fördelarna med investeraravdraget – Maximera dina investeringar

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Investeraravdraget är en unik möjlighet för dig som investerar i vissa typer av företag, speciellt nyetablerade och mindre bolag, att få avdrag på din skatt. Det är en del av en strategi som infördes av den svenska staten för att stimulera investeringar och därmed främja ekonomisk tillväxt och innovation.

Historiskt sett, introducerades investeraravdraget som ett svar på behovet av att öka kapitaltillgången för mindre och medelstora företag. Syftet var att göra det mer attraktivt för dig som investerare att satsa kapital i dessa företag, vilket i sin tur hjälper dem att växa och expandera.

Avdraget erbjuder en betydande ekonomisk fördel för dig som investerare. Som fysisk person kan du dra av hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Detta avdrag är dock begränsat till högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar investeringar i andelar för 1 300 000 kronor.

Låt oss ta ett konkret exempel för att illustrera detta: Anta att du investerar i Mindre AB, ett företag som nyligen gjort en nyemission. Du tecknar dig för 500 aktier till ett pris av 100 kronor per aktie, vilket innebär en total investering på 50 000 kronor. Här blir storleken på ditt investeraravdrag 25 000 kronor (hälften av din investering), vilket resulterar i en skattereduktion på 7 500 kronor (30% av 25 000 kronor).

Vem och vad kvalificerar sig för investeringsavdrag?

Det finns specifika kriterier som måste uppfyllas för att en investering ska kvalificera för avdraget, bland annat:

Typen av företag:

Investeraravdraget är tillämpligt på investeringar i mindre och medelstora företag, oftast de som är nyetablerade eller i en tidig tillväxtfas. Företagen måste ha färre än 50 anställda, och en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor. Dessa företag behöver vara baserade i Sverige eller inom EES-området.  

Investeringens art:

För att kvalificera sig, bör din investering vara i form av nyemitterade aktier. Det betyder att du investerar i företaget genom att förvärva aktier som nyligen har skapats, snarare än att köpa befintliga aktier från en annan aktieägare.

Tidsaspekter:

Det finns också en tidsaspekt att beakta. Investeraravdraget gäller bara för investeringar som görs under ett specifikt år, så timing är nyckeln

Användning av K11-blanketten för investeraravdraget

När det kommer till den praktiska sidan av saker, är det viktigt att hålla koll på nödvändiga dokument och blanketter. Ett av de mest centrala dokumenten i detta sammanhang är K11-blanketten. Det är genom denna blankett du rapporterar din investering till Skatteverket och ansöker om att få dra av en del av din investering från din skatt.

Viktiga uppgifter att inkludera

I K11-blanketten behöver du inkludera detaljerad information om din investering. Detta inkluderar uppgifter om investeringens storlek, datumet för investeringen, och information om det företag du har investerat i.

Vanliga misstag att undvika

Ett vanligt misstag är att missa tidsfristen för att skicka in K11-blanketten. Ett annat är att inte inkludera tillräckligt detaljerad information om investeringen eller företaget. Det är viktigt att dubbelkolla alla detaljer och säkerställa att allt stämmer innan du skickar in blanketten.

Vi kan hjälpa dig

Om du vill få en ännu djupare förståelse av hur investeraravdraget kan gynna just dig eller ditt företag, är du välkommen att kontakta oss på Talenom. Vårt team av erfarna rådgivare är specialiserade på att ge lösningar och råd som passar just dina behov.

Victoria Hedberg
Victoria Hedberg
Content Marketing Specialist

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte