Vad täcker din företagsförsäkring och verksamhetsförsäkring?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

De flesta företag har behov av någon form av försäkringsskydd. Om du arbetar hemifrån är det viktigt att tänka på att hemförsäkringen inte omfattar exempelvis företagets egendom som datorer och mobiltelefoner. Vid arbete hos kund kan ditt företag vara ansvarigt för eventuella skador.

Företagsförsäkring är en paketerad lösning som omfattar ett antal olika moment som kan variera mellan olika branscher och försäkringsbolag. Enkla företagsförsäkringar för enmansföretag brukar omfatta bland annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och avbrottsförsäkring. Ytterligare moment som kan ingå i grundpaketet eller som tillägg är ren förmögenhetsskada, rättsskydd, tjänstereseförsäkring och företagsolycksfall.

Egendomsförsäkring ersätter skador i samband med brand, inbrott, vattenläcka och liknande plötsliga oförutsedda händelser.

Ansvarsförsäkring ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster. Inom flera yrken finns det obligatoriska krav på särskilda ansvarsförsäkringar som ofta tecknas via branschorganisationer.

Avbrottsförsäkring ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp som medför att ordinarie verksamhet inte kan bedrivas.

Rättsskydd ger ersättning för ombuds- och rättegångskostnader i de fall din verksamhet hamnar i en rättslig tvist.

Ren förmögenhetsskada gäller för ekonomisk skada som drabbar annan person genom fel eller försummelse.

Tjänstereseförsäkring gäller resor utanför den försäkrades ordinarie verksamhetsort och omfattar bland annat egendomsskador, olycksfall eller sjukdom och förseningar.

Företagsolycksfall ersätter kostnader och kvarstående men på grund av olyckor på arbetet.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte