Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Företagsförsäkring – Vad är företagsförsäkring?

En företagsförsäkring är en typ av försäkring speciellt utformad för att skydda företag och deras ägare från olika risker. Den täcker en rad potentiella skador och förluster som kan påverka företagets verksamhet, såsom skador på egendom, ansvar för tredje part, och anställdas skador.

Vad innebär företagsförsäkring?

En företagsförsäkring omfattar olika försäkringstyper och kan variera beroende på bransch och försäkringsbolag. Vad som ingår i företagsförsäkringen kan vara allt från egendoms- och ansvarsförsäkring till rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring. Viktigt att tänka på är dock att dessa kan skilja sig åt mellan olika aktörer.

För att säkerställa en så heltäckande försäkring som möjligt bör företagare noga överväga och följa de specificerade villkoren för företagsförsäkringen. Att inte uppfylla minimikraven kan leda till minskad ersättning eller högre självrisk vid eventuell skada.

Exempel på sådana minimikrav är exempelvis att försäkringstagaren måste ha godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar och första hjälpen-utrustning. Det är viktigt att man känner till dessa krav för att säkerställa en effektiv och tillförlitlig företagsförsäkring.

Vad ingår i en företagsförsäkring?

Vad som ingår kan som sagt variera, men det vanligaste är:

Ansvarsförsäkring:

Denna del av företagsförsäkringen är viktig för att skydda företaget om en kund skadas på arbetsplatsen. Ansvarsförsäkringen kan täcka kostnaderna för medicinsk vård, ersättning och eventuella rättsliga kostnader som kan uppstå till följd av skadan.

Rättsskyddsförsäkring:

Vid rättsliga tvister täcker rättsskyddsförsäkringen de juridiska kostnaderna. Detta kan inkludera advokatarvoden, rättegångskostnader och andra rättsliga utgifter som kan uppstå under en tvist.

Avbrottsförsäkring

Om verksamheten tvingas stå still på grund av ett driftstopp, till exempel på grund av brand eller naturkatastrof, erbjuder avbrottsförsäkringen ekonomiskt stöd. Den kan täcka förlorade intäkter, lönekostnader och andra fasta kostnader under den period då verksamheten är avstängd.

Egendomsförsäkring

Denna försäkring täcker skador på företagets egendom, inklusive byggnader och inventarier. Vid händelser som brand, storm eller stöld kan egendomsförsäkringen bidra till att täcka kostnaderna för reparation eller ersättning.

Beroende på företagets specifika behov kan det behövas andra eller ytterligare försäkringar. Faktorer som antal anställda, företagets geografiska läge och ägande av fastigheter kan påverka vilka försäkringar som bäst passar och behövs för att skräddarsy ett effektivt skydd för verksamheten.

Vanliga frågor gällande företagsförsäkring:

Måste företag ha företagsföräkring?

Nej, det finns ingen lag som tvingar företag att teckna en företagsförsäkring. Det är dock starkt rekommenderat då en företagsförsäkring ger ett betydande skyddsnät genom att täcka kostnader för skador, rättstvister och andra oförutsedda händelser.

Vad kostar en företagsförsäkring?

Kostnaden för en företagsförsäkring varierar beroende på flera faktorer som företagets bransch, antal anställda och den geografiska platsen. För att få exakt prisinformation är det bäst att kontakta försäkringsbolag och begära en skräddarsydd offert baserad på företagets specifika behov och omständigheter.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte