Bokslutsguide

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Bokslut och årsredovisning checklista

Deklarationen står inför dörren vilket för många också innebär att det även är bokslutstider. Bokslut är stressigt och påfrestande för vilken egenföretagare som helst, men ta det lugnt – you’ve got this! 

Vad är bokslut? 

Den som driver en näringsverksamhet, oavsett bolagsform, är skyldig att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet görs för att näringsidkaren, och omvärlden, skall få en rättvis bild av hur det gått för företaget under det senaste året. 
Bokslutet skickas in till Skatteverket och vad som skall vara med samt vilket datum det gäller är beroende på bolagsformen för företaget. 

Vilken typ av bokslut? 

Som tidigare nämnt ser ett bokslut lite olika ut beroende på bolagsform. Driver du ett aktiebolag skall du göra en årsredovisning som du skickar till Bolagsverket, bedriver du en enskild firma skall du skicka in ett förenklat bokslut alternativt en årsredovisning beroende på din verksamhets omsättning. 

Aktiebolag: årsredovisning. Innehållet är beroende på företagets storlek och omsättning. 
Enskild firma: förenklat bokslut om din omsättning är under 3 miljoner, annars årsredovisning. 
Handelsbolag eller kommanditbolag: årsbokslut eller årsredovisning beroende på bolagets storlek. 
Ekonomisk förening: årsredovisning. 

Betala, fakturera och bokför 

Första steget i ditt bokslut är att se till att du betalat, bokfört och fakturerat allt som har med året att göra. 

Kontrollera alla anläggningstillgångar 

Alla dina anläggningstillgångar skall värderas var och en för sig i bokslutet. Därför är det viktigt att hålla kolla på alla inköp och försäljningar av inventarier du gjort under året, samt övriga materiella och immateriella anläggningstillgångar. 

Gå igenom alla balanskonton 

Se över att saldona på dina bankkonton och konton för skatt, moms och eventuella arbetsgivaravgifter stämmer. Detta gör du för att säkerställa vad ditt kontosaldo består av och att värdet är korrekt. Såhär gör du det: 

1. Se att saldot på bankkontot respektive skattekontot i bokföringen är samma som de underlaget du fått av banken och Skatteverket. 
2. Printa en kopia på underlaget Skatteverket har på ditt skattekonto så du har aktuella siffror. 
3. Kontrollera balansräkningens poster mot underlaget genom att tex göra en lista på utestående obetalda kundfakturor och skulder till leverantörer. 

Räkna ut skatt på årets resultat 

Efter du gått igenom balansräkningen och gjort de eventuella justeringar som krävs är det dags för att sammanställa din resultaträkning och räkna ut ditt resultat före skatt (alltså vinsten i din resultaträkning, bortsett från eventuella skatter.). Det resultatet hjälper dig räkna ut hur mycket skatt du behöver betala! 
Skatten bokför du som en kostnad, därefter kan du sammanställa resultaträkningen. 

Håll koll på dina underlag 

Oavsett om du använder dig av någon typ av digitalt eller analogt ekonomisystem måste du enligt bokföringslagen ha dina kvitton, fakturor och alla övriga affärshändelser i ordning och kontinuerligt föra in i ditt system under året. 
Det smidigaste sättet är att i den utsträckning du kan använda dig av e-fakturor och digitalisera dina papperskvitton och pappersfakturor (tex scanna in) så fort du får dem. Du behöver ändå spara originalen men det hjälper dig att få en bättre översikt. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte