Vem är vem i redovisningsbranschen?

I dagligt tal säger företagare ofta att de ska prata med sin revisor om bolagets ekonomi. Men revisor är en skyddad yrkestitel för dem som arbetar med granskning av redovisning. Så vad borde man säga istället? Här följer en presentation av de två huvudsakliga yrkesrollerna inom redovisningsbranschen.

Revisor

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag. Vem som helst får kalla sig för revisor, men det finns begränsningar för vem som får kalla sig för auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Dessa två titlar är skyddade i lag. Aktiebolag med över 3 miljoner kronor i omsättning och 3 anställda måste anlita en auktoriserad eller godkänd revisor för revision i samband med årsbokslutet. Övriga företag behöver oftast inte anlita en revisor.

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Omfattningen av arbetsuppgifterna kan variera från att biträda en större eller mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut och årsredovisning, sköta löner och betalningar samt hantera kontakter med myndigheter. De flesta enmansföretag anlitar en redovisningskonsult för i samband med bokslut och ofta även för löpande bokföring. Det krävs inga särskilda tillstånd för att arbeta som redovisningskonsult men branschorganisationerna SRF och FAR har ett system för auktorisation av konsulter.

Svar på den inledande frågan: om du är egenföretagare tänker du antagligen prata med din redovisningskonsult!

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte