Redovisningskonsult eller revisor: Vem behöver du som företagare?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Att sköta företagets ekonomi och redovisning är en av de mest avgörande aspekterna av att driva företag. Men när det kommer till att hantera ekonomiska frågor, kan det vara förvirrande att veta vilken professionell hjälp man behöver. Två av de mest vanliga yrkesrollerna inom detta område är redovisningskonsult och revisor. Men vad är egentligen skillnaden mellan dem och vilken behöver du som företagare? Låt oss ta en närmare titt.

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Deras huvudsakliga uppgift är att hjälpa företag att hantera och rapportera sina finansiella transaktioner på ett korrekt och lagligt sätt, inklusive att upprätta finansiella rapporter, hantera bokföring, skatteplanering och budgetering. Omfattningen av arbetsuppgifterna kan variera från att biträda en större eller mindre organisation med delar av bokföringen till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut och årsredovisning, samt hantera löner, betalningar och kontakter med myndigheter.

När behöver du en redovisningskonsult?

  • För dagliga bokföringsuppgifter och löpande ekonomisk rådgivning.
  • Om du behöver hjälp med att utforma eller implementera strategier för att optimera företagets skatteplanering eller affärsprocesser.
  • För att få en mer personlig och skräddarsydd service, särskilt om ditt företag är mindre och inte kräver en fullständig revision.

En revisor är en expert som specialiserar sig på revision, vilket innebär att de granskar och verifierar företagets bokföring och ekonomiska transaktioner. Deras huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företaget följer gällande lagar och regler, samt att identifiera eventuella felaktigheter eller oegentligheter i redovisningen. Revisorer kan ha olika grader av auktorisering eller certifiering, vilket innebär att vissa har befogenhet att utfärda revisionsberättelser som är nödvändiga för vissa typer av företag eller transaktioner.

När behöver du en revisor?

  • Om ditt företag har en hög omsättning eller antal anställda kan det vara lagstadgat att du måste anlita en revisor för att genomföra revisionen. Privata aktiebolag måste ha revisor om de uppfyller minst två av följande kriterier under de senaste två räkenskapsåren:
  • Mer än 3 anställda i genomsnitt.
  • Balansomslutning över 1,5 miljoner kronor.
  • Nettoomsättning över 3 miljoner kronor.

För moderbolag i en koncern gäller samma krav om två eller fler av dessa kriterier uppfylls inom koncernen. Läs mer på Bolagsverket

  • Vid komplexa finansiella transaktioner eller omfattande internationell verksamhet kan en revisors expertis vara oumbärlig.
  • Om du behöver en objektiv bedömning av företagets finansiella ställning för externa intressenter som investerare eller långivare.

Både redovisningskonsulten och revisorn spelar viktiga roller när det handlar om att hantera företagets ekonomi, men deras ansvarsområden skiljer sig åt. Om du behöver en objektiv bedömning av din företagsekonomi för externa intressenter, eller om det är lagstadgat att du måste genomföra en revision, är en revisor oumbärlig.

Slutligen, när du funderar över vem du ska rådfråga angående ditt företags ekonomi, är det värt att komma ihåg att även om många talar om revisorn i dagligt tal, kan det vara att en redovisningskonsult som är det bästa valet för dig och kan hjälpa dig att navigera genom de ekonomiska utmaningarna för ditt företag.

Om du är intresserad av vad vi på Talenom kan hjälpa dig med och vad vi erbjuder för redovisningstjänster. Kontakta oss här

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte