Skatt på arbetsinkomst över 65 år 2021 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

1 minute

Skatt på arbetsinkomst över 65 år 

Under 2000-talet har inkomstskatten för äldre som fortsätter att arbeta efter pensionsåldern sänkts vid flera tillfällen. Därför är det ofta skattemässigt förmånligt för dig som är i pensionsåldern och företagare att om möjligt senarelägga pensionsutbetalningar och istället ta ut lön från ditt företag. 

Lägre skatt på inkomster över 65 år 

Den senaste förändringen trädde i kraft 2021 och innebär att alla som är 66 år eller äldre får ett höjt grundavdrag. Dessutom finns det sedan tidigare jobbskatteavdrag som gör att inkomstskatten för den som fortsätter arbeta efter pensionsåldern betalar låg skatt. 

Den sammantagna effekten är att den som fyller 66 år under inkomståret eller är äldre betalar cirka 8 procent i skatt på inkomster upp till 233 000 kronor. En genomsnittlig arbetstagare som fyller 66 år eller är äldre får cirka 10 procent lägre skatt än en yngre arbetstagare. 

Som en konsekvens av det högre jobbskatteavdraget blir brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt högre för dig som är 66 år eller äldre. Inkomståret 2021 är gränsen 596 800 kronor eller 49 700 kronor per månad. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte