Investera företagets kapital i aktier och fonder

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Om ditt företag har en stor kassa kan det vara en bra idé att investera kapitalet i olika former av placeringar. Ett eget aktiebolag kan många gånger vara en bra plattform för långsiktigt sparande. Eftersom bolagsskatten endast är 22 procent går det snabbare att bygga upp ett sparkapital med vinster i ett eget bolag än om samma inkomst istället tagits ut som lön. Ett aktiebolag är en egen juridisk person och kan äga aktier, fonder och andra finansiella instrument precis som en vanlig fysisk person. Alla tillgångar i en enskild firma räknas däremot som privata. I vissa fall har företag mer fördelaktiga skatteregler för kapitalvinster än privatpersoner.

Här följer en översikt av hur några vanliga typer av finansiella placeringar kan göras via ett aktiebolag:

Aktier och fonder

Det går bra att öppna en aktiedepå i företagets namn för att investera i noterade aktier och fonder. Kapitalvinster får kvittas mot kostnader i ditt bolag men kapitalförluster får endast kvittas mot kapitalvinster. Tänk på att ett företag som handlar med aktier måste betala en årlig avgift för LEI-kod.

Kapitalförsäkring

Det finns ingen motsvarighet till investeringssparkonto för företag. Däremot går det bra att investera i aktier och fonder via en kapitalförsäkring. Då beskattas kapitalet årligen direkt genom försäkringen och eventuella reavinster blir skattefria. En annan fördel är att företaget inte behöver betala avgift för LEI-kod.

Onoterade aktier

Om du vill investera i mindre företag som inte är börsnoterade så är det skattemässigt fördelaktigt att göra det via ett eget aktiebolag. Både aktieutdelningar och vinster vid försäljning av aktier är skattefria för bolaget.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte