Aktieägare i ett fåmansföretag?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Delägare i fåmansföretag?

De flesta svenska aktiebolag klassas som fåmansföretag. Med fåmansföretag avses aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. När du startar ett aktiebolag själv eller tillsammans med en kompanjon blir du aktieägare i ett fåmansföretag. Detta har betydelse för hur du beskattas för inkomster från aktierna i bolaget.

De så kallade 3:12-reglerna bestämmer hur inkomster från aktieutdelning och försäljning av aktier i ett fåmansbolag ska tas upp till beskattning. Inkomster upp till ett fastställt gränsbelopp beskattas med en lägre skattesats som inkomst av kapital. Överstigande belopp beskattas som inkomst av tjänst, vilket för höginkomsttagare kan innebära en skattesats över 50 %.

Det tillgängliga gränsbeloppet ökar varje år med antingen ett schablonbelopp som 2019 är 171 875 kr eller 50 % av företagets kontanta löner föregående år. När du erhåller utdelning från dina aktier i ett fåmansföretag minskar gränsbeloppet. Om din aktieutdelning varit lägre än gränsbeloppet sparas mellanskillnaden till kommande år.

Aktieutdelning och gränsbelopp ska deklareras varje år genom en särskild bilaga – K10 – till din privata inkomstdeklaration. Läs mer om K10 blanketten här

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte