Hur går en bolagsstämma till?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Varje år genomförs mer än en halv miljon bolagsstämmor i svenska aktiebolag. Bolagsstämman är ett forum där bolagets aktieägare fattar beslut om dess verksamhet och ekonomi. I de allra flesta fall är stämman en formalitet som endast involverar en eller ett fåtal aktieägare. Om aktieägarna inte är eniga kan beslut fattas genom omröstning där en aktie i de flesta fall innebär en röst. Alla aktiebolag ska hålla en ordinarie bolagsstämma en gång per år inom sex månader efter utgången av sitt räkenskapsår. Dessutom kan styrelsen sammankalla en extra bolagsstämma för särskilda beslut.

På den ordinarie bolagsstämman ska aktieägarna alltid fatta beslut om att fastställa balans- och resultaträkningen för det avslutade räkenskapsåret och hur årets vinst eller förlust ska disponeras. Om bolaget har balanserade vinstmedel får bolagsstämman besluta om utdelning till aktieägarna. Vidare ska aktieägarna beslutat om de vill ge styrelsen ansvarsfrihet för årets verksamhet och välja styrelse inför det kommande året. Bolagsstämman kan även fatta beslut om förändringar som exempelvis ändring av företagsnamn eller byte av verksamhetsinriktning genom att anta en ny bolagsordning.

Beslut om aktieutdelning, ändring av styrelse eller antagande av ny bolagsordning kan även ske vid en annan tidpunkt än den ordinarie bolagsstämman genom att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma. Beslut och ändringar ska alltid anmälas till Bolagsverket för att bli giltiga.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte