3:12-regler: En djupdykning i skatteregler för företagare

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

4 minutes

För många företagsägare och investerare kan 3:12-reglerna verka som en komplex labyrint av skattebestämmelser. I denna text kommer vi att bryta ned och förklara 3:12-reglerna steg för steg, svara på de vanligaste frågorna och ge en översikt över varför dessa regler existerar.

När du aktivt arbetar inom ett företag där du även äger aktier, kommer du i normalfallet att omfattas av speciella skatteregler när det gäller den utdelning du tar ut från bolaget. Dessa regler utgör en del av det så kallade 3:12-regelverket. Grundprincipen är att utdelning upp till en viss gräns beskattas med endast 20 procent, medan utdelning över detta gränsbelopp betraktas som tjänsteinkomst och därmed kan beskattas med upp till 55 procent, beroende på din bostadsort och lönenivå. För betydande utdelningar, överstigande 90 inkomstbasbelopp (cirka 6,7 miljoner kronor år 2023), blir det överskjutande beloppet istället föremål för en 30-procentig kapitalvinstbeskattning.

Särskilt för småföretagsägare är det av stort intresse att förstå hur gränsbeloppet, som beskattas med 20 procent, beräknas. Gränsbeloppet beräknas vid varje årsskifte, den 1 januari, och det är endast den som äger aktierna vid kalenderårets början som har befogenhet att beräkna detta belopp. För att redovisa gränsbeloppet används deklarationsblanketten K10.

Vad är 3:12-reglerna?

3:12-reglerna är en del av det svenska skattesystemet och reglerar beskattningen av utdelning från aktiebolag. Syftet med reglerna är att skapa en rättvis beskattning av inkomster som tas ut som utdelning från företag, särskilt när det kommer till företagsägare och deras aktieinnehav.

Varför finns 3:12-reglerna?

3:12-reglerna infördes för att motverka skatteplanering och säkerställa en mer rättvis beskattning av ägare till aktiebolag. Innan införandet av dessa regler kunde företagsägare dra fördel av lägre skattesatser genom att ta ut överskottet som kapitalvinst istället för lön.

För vem gäller 3:12-reglerna?

3:12-reglerna tillämpas på fysiska personer som är delägare eller ägare till aktiebolag. Det innebär att företagsägare som tar ut vinst i form av utdelning omfattas av dessa regler. Det är viktigt att förstå hur reglerna påverkar beskattningen av olika typer av utdelning och kapitalvinst.3:12-reglerna styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna styr även beskattningen av en eventuell kapitalvinst vid försäljning av bolaget.

Viktigt att känna till om 3:12

Utdelningsutrymme: 3:12-reglerna påverkar hur mycket utdelningsutrymme du har och därmed hur mycket vinst du kan ta ut som utdelning utan att betala högre skatt.

Få koll på ditt ägande: Det är avgörande att hålla koll på ditt ägande och förstå hur det påverkar beskattningen enligt 3:12-reglerna.

Skatteplanering: Genom att ha kunskap om 3:12-reglerna kan du göra bättre skatteplanering och optimera din ekonomi.

Undvik böter och straffavgifter: Felaktig tillämpning av 3:12-reglerna kan leda till onödiga böter och straffavgifter. Det är därför viktigt att följa reglerna noggrant.

Löneunderlaget: Beräknas på sådan kontant ersättning som under kalenderåret före andelsägarens inkomstår har lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess dotterföretag alltså det att ju mer löner företaget betalar ut desto mer aktieutdelning går att ta ut med låg skatt. Förutsättningen är dock att aktieägaren eller närstående själv tar ut lön till en viss nivå.

Att förstå 3:12-reglerna är avgörande för varje företagsägare. Genom att ha en klar bild av hur dessa regler fungerar kan du inte bara undvika onödiga skattekostnader utan också dra nytta av möjligheter till skatteoptimering.

Har du funderingar kring om du tar ut rätt lön för att maximera ditt gränsbelopp? eller hur du ska planera för lön kontra utdelning? och om det mer förmånligt för mig att ta ut aktieutdelning istället för lön? Kontakta oss för skräddarsydd vägledning och stöd

* Vill du ha ännu mer detaljerad information om skatteregler och skatteplanering? Ta en titt på vår skatteguide, där vi går igenom olika aspekter av beskattning och ger praktiska tips för att optimera din skattesituation.

* Regeringen planerar att snart fatta beslut om tilläggsdirektiv till kommittén som ska föreslå förenklingar av 3:12-reglerna. Kommittén får också i uppdrag att föreslå nya regler för att främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Läs mer här

Victoria Hedberg
Victoria Hedberg
Content Marketing Specialist

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte