Så periodiserar du kostnader 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Periodisering innebär att kostnader och intäkter matchas till rätt period – rätt intäkt och kostnad på rätt period. Periodiseringar görs inför ett nytt räkenskapsår men ska bokföras kvartalsvis och kompletteras vid tertial (var fjärde månad). Skillnaden mellan vanlig bokföring och periodisering är att periodisering inte bokförs vid in- och utbetalning utan när de intjänats eller förbrukats. Innan vi dyker in i baskunskaperna kring periodisering, en liten lathund: 

  • Utbetalning – när själva betalningen sker. 
  • Inbetalning – när betalningen kommer in. 
  • Utgift – skapas vid anskaffningstillfället som vanligen är när man köper något. 
  • Inkomst – skapas vid försäljningstillfället. 
  • Kostnad – en periodiserad utgift. 
  • Intäkt – en periodiserad inkomst. 

När ska det periodiseras? 

När du periodiserar i din bokföring får du en mer rättvis bild av dina intäkter, kostnader och ditt ekonomiska resultat. En annan anledning är att bokföringsnämnden säger att du ska det. Minst varje år.
När du inleder ett nytt räkenskapsår kan det hända att du har kostnader som du betalat för i år, men som ska gälla nästa år. Du kan också få in pengar i förväg, där intäkten ska ligga nästa år. Det kallas upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda intäkter och kostnader. Då behöver du periodisera inför det nya räkenskapsåret. 

Dela upp inkomster eller utgifter 

Som företagare kan du välja att dela upp en inkomst eller utgift som sträcker sig över en längre period. Då bokför du delarna på flera månader, kvartal eller år. Även om du får inbetalningen under en annan period ska den fortfarande bokföras när du faktiskt tjänade intäkten. Det kallas för upplupen kostnad. 

En upplupen kostnad 

En upplupen kostnad är när du exempelvis får en faktura i efterskott. Ibland blir summorna så pass stora att man vill eller måste lägga dem på rätt räkenskapsår. Det kan gälla löner, konsulttjänster, varor och material: att du får en tjänst eller vara i år men betalningen sker nästa år. Ett bra exempel på en upplupen kostnad är att när du anlitar oss för bokslutspaketet. Ditt bokslut görs efter det “gamla” räkenskapsåret är avslutat – alltså, i det nya räkenskapsåret. Men bokslutets kostnad ska tillhöra det “gamla” räkenskapsåret. 

Periodisering enligt K2-reglerna inför bokslut 

  • Du behöver inte periodisera fakturor som omsätter under 5000 kr (exklusive moms). 
  • Återkommande utgifter behöver inte heller göra det, så länge det inte skiljer sig mer än 20% mellan åren. 

Interimsfordringar 

Förbetalade kostnader och upplupna intäkter kallas för interimsfordringar. Förbetalda kostnader är tjänster och resurser som har fakturerats i förtid, alltså innan de nyttjats. Upplupna intäkter räknas intäkter för perioden men som ännu inte betalats eller bokförts. 

Interimsskulder 

Förbetalda intäkter och upplupna kostnader kallas för interimsskulder. Istället för att ha fakturerats i förtid, som fordringar, är det tjänster och resurser som nyttjats men som inte har fakturerats eller betalats än. En förbetald intäkt är exempelvis abonnemang och prenumerationer. En upplupen kostnad kan vara elförbrukning – den betalas oftast nästkommande räkenskapsår. Momsen ska bokföras separat och räknas bort från det som periodiserar. Vi rekommenderar att skapa ett nytt konto för att hålla ordning och reda! 

Bokföringen behöver inte vara dyrt eller krångligt!
Våra ekonomilösningar är helt anpassade för dig som är soloentrepenör. Tveka inte att höra av dig till oss.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte