Vad är ett aktiebolag och hur fungerar det?

Vad är ett aktiebolag och hur fungerar det?

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Bolaget ägs av en eller flera aktieägare som vid bildandet sätter in minst 50 000 kronor som aktiekapital. Aktierna ger rätt till del av bolagets framtida vinster genom utdelning och kan överlåtas till nya ägare om verksamheten säljs. Ägarna väljer en styrelse som ansvarar för bolagets ledning, redovisning och skatter. Bolaget leds med utgångspunkt från bestämmelser om verksamhet och liknande i bolagsordningen. Efter varje avslutat räkenskapsår ska styrelsen hålla en bolagsstämma som bland annat beslutar om aktieutdelning ska lämnas till ägarna. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte