Kompensation för höjd vårdmoms i statens budget 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

1 minute

Sedan 1 juli 2019 är uthyrning av läkare och annan vårdpersonal belagd med moms. Den nya praxisen har medfört ökade kostnader för vårdgivare som hyr in personal via bemanningsföretag. Landsting och kommuner har särskild rätt till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata utförare. 

Därför föreslår regeringen i budgeten för 2020 en schablonersättning till landsting och kommuner för de momskostnader som uppstår hos privata utförare. Ersättningen kommer att ges i form av ett tillfälligt statsbidrag med 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Satsningen möjliggör för landstingen att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte