Hur mycket aktieutdelning 2022? 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Går ditt företag bra? Har du utrymme för aktieutdelning? Hur stort är utrymmet och hur mycket får du ta ut? När du tagit ut en lön som säkrar ditt SGI, eventuell föräldrapenning och kommande pension kan det vara dags att se över hur mycket du kan och får ta ut som aktieutdelning. 

Som en grundregel är det bäst att ta ut lön tills summan av inkomst av tjänst, pensioner och andra ersättningar når upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt. Efter det kan det vara fördelaktigt att ta en del av inkomsten som aktieutdelning. 

Många egenföretagare som driver aktiebolag använder sig av möjligheten att ta en del av inkomsten som aktieutdelning. Enligt de så kallade fåmansbolagsreglerna kan utdelning upp till en viss gräns tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 20 procent. Utdelningar som betalas under 2020 ska tas upp som inkomst i deklarationen 2021. Ej utnyttjade gränsbelopp får sparas till kommande år. 

Förenklingsregeln – 187 550 (2.75 inkomstbasbelopp) 

Högsta utdelning enligt förenklingsregeln år 2021 är 187 550 kronor per bolag. Beloppet motsvarar 2.75 inkomstbasbelopp. Du får endast tillämpa förenklingsregeln på ett bolag där du är delägare. 

Huvudregeln – 50 procent av lönesumman plus kapitalränta 

Om du är ensam anställd i ett aktiebolag och har tagit ut minst 421 000 kronor i lön under 2021 kan du tjäna på att använda huvudregeln. Enligt denna blir gränsen för aktieutdelning med 20 procent skatt lika med 50 procent av lönesumman plus anskaffningsvärdet för aktierna gånger statslåneräntan (-0,10% för år 2020) + 9 procent. Lönesumman omfattar endast kontant lön och inte exempelvis bilförmån. I äldre aktiebolag startade före 2010 är omkostnadsbeloppet oftast 100 000 kronor. 

Exempel 

En ensam konsult som startat ett företag med 50 000 kronor i aktiekapital och tagit 421 000 kronor i lön under 2021 får följande gränsbelopp: 
50 % x 421 000 kr (lönesumma) + 8,90 % x 50 000 kr (omkostnadsbelopp) = 214 950 kr. 

Utdelning och permitteringsstöd 

Företag som har mottagit permitteringsstöd får inte lov att göra aktieutdelningar i omedelbar anslutning till detta. Begränsningen gäller två månader innan stödet mottagits och sex månader efter att stödet upphört. Ett företag som haft stöd för korttidspermittering till och med augusti 2021 får där med lov att göra aktieutdelning tidigast i mars 2022. 

Låt oss fixa din bokföring! 

Med dessa uppgifter har du förhoppningsvis det underlag du behöver för att bedöma avvägningen mellan löner och aktieutdelning, men om detta inte är det du helst lägger tid och tankekraft på, kan vi hjälpa till. Arbetsuppgifter man gör sällan, gör man oftast inte så effektivt. Vi, däremot, gör det hela tiden och har mycket effektiva och tidsbesparande processer. Vi underlättar gärna ditt företagande. Det är varken dyrt eller krångligt. Kolla in våra ekonomilösningar som är anpassade för just dig som är småföretagare eller kör ett enmansbolag. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte