Företagare får ränta av Skatteverket från 1 nov

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Du läste rätt! Från och med den 1 november börjar Skatteverket betala ränta på pengarna som du har på Skattekontot och för första gången sen 2017 får du intäktsränta. Även den höga kostnadsräntan på kvarskatten och på anstånd med skatt har höjts och basräntan har dubblerats! Höjningarna har gjorts för att den genomsnittliga statslåneräntan har höjts. Inflation!

Den som har en obetald kvarskatt att betala och som har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya högre räntan från och med det datumet. Den som redan har betalat kvarskatten eller gör en betalning som bokförs på skattekontot före den 1 november påverkas inte.

Generellt beror ränteförändringar på det som kallas för statslåneräntan och har med inflationen att göra. Mer om det finns längre ned. Men först, de konkreta förändringarna.

 • Den höjd basräntan från 1,25% till 2,5% påverkar dig som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter.
 • Även den höga kostnadsräntan har höjts från 16,25% till 17,5%. Den räntan tas ut för skuld som inte är betalad senast på förfallodagen.
 • Intäktsräntan på belopp som du har på ditt skattekonto höjs från 0% till 1,125%.
 • Om vi jämför förändringarna sida vid sida ser de ut så här:
Räntesatser fram till och med 31 oktober 2022:Från och med den 1 november 2022 gäller följande räntesatser:
Intäktsränta: 0%Intäktsränta: 1,125%
Låg kostnadsränta: 1,25%Låg kostnadsränta: 2,5%
Hög kostnadsränta: 16,25%Hög kostnadsränta: 17,5%

Statslåneräntan påverkar räntan, men vad är det?

 • Ett löpande skuldebrev för att finansiera en stats statsskuld = statspapper.
 • Används av centralbanker för att minska eller öka penningmängden på marknaden.
 • En långsiktigt variant av statsobligationer.
 • Ges ut varannan onsdag genom en auktion hos Riksgälden men handlas på en andrahandsmarknad som drivs av bankerna.
 • Sammantaget påverkar statslåneräntan inflationen.
 • I USA kallas dessa för Treasury Bills och det tycker vi låter mäktigt.

Varför används en statslåneräntan?

 • För att hålla den genomsnittliga löptiden för statsskulden som regeringen beslutat över, utan att hela tiden behöva ge ut anpassade, långa statsobligationer.
 • Se till att jämt fördela statens inkomster och utgifter under året. Extra mycket skatt betalas in i dec, feb och maj medan pensioner och löner till statligt anställda betalas ut med samma belopp varje månad = obalans i statsmaskineriet.

Vad innebär en höjning av statslåneräntan?

– I detta fall: att företagare får mer pengar!

Vill du veta mer om räntor, kvarskatt, anstånd, statslåneräntan, livet som soloentreprenör eller hur vi mår idag? Vi är alltid bara ett samtal bort.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte