Förbättrade 3:12-regler för fåmansföretag

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Sverige är känt för sin starka kultur av företagande och fåmansföretagen spelar en avgörande roll i vårt näringsliv. För att ytterligare stödja dessa företag och deras ägare har Finansminister Elisabeth Svantesson nu mottagit förslag på nya och förbättrade 3:12-regler. Dessa regler har länge varit en central del av skattesystemet, och nu föreslås förändringar som ska göra dem både enklare och mer fördelaktiga för företagarna.

Bakgrund till 3:12-reglerna

3:12-reglerna styr hur utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag beskattas. Reglerna infördes ursprungligen för att motverka skatteplanering och för att skapa en rättvis beskattning av företagsägare. Genom att reglera hur mycket av vinsten som kan tas ut som utdelning respektive som lön, har man försökt säkerställa att företagsägare inte ska kunna dra otillbörlig fördel av lägre skattesatser på kapitalinkomster.

Vad föreslår kommittén?

Kommittén för förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag har i sitt betänkande föreslagit flera viktiga förändringar:

  • Ny modell för gränsbeloppet: Den nya modellen innebär att dagens förenklingsregel och huvudregel slås ihop till en gemensam regel som ska användas av alla delägare.
  • Höjt schablonbelopp: Alla delägare får tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp.
  • Slopade löne- och kapitalandelskrav: Istället införs ett schablonmässigt löneavdrag, och alla delägare i företag med anställda får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag.
  • Gemensamt takbelopp: Ett tak införs för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst.
  • Syskonkretsen undantas: Syskonkretsen ska inte längre betraktas som närstående, vilket påverkar beskattningen för delägare.
  • Kortare karenstid: Karenstiden och andra tidsgränser kortas med ett år.

Dessa förslag syftar till att förenkla skattesystemet och göra det mer förutsägbart för företagsägare, vilket i sin tur kan främja entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.

Varför är 3:12-reglerna viktiga?

3:12-reglerna är viktiga eftersom de direkt påverkar hur mycket skatt företagsägare betalar på utdelning och kapitalvinst. Utdelning upp till ett visst gränsbelopp beskattas med endast 20 procent, medan utdelning över detta belopp beskattas som tjänsteinkomst, vilket kan innebära en betydligt högre skattesats. Därför är det av stor betydelse att förstå hur gränsbeloppet beräknas och hur man kan planera sina uttag på bästa sätt.

Vad betyder detta för företagsägare?

För företagsägare innebär de föreslagna förändringarna flera fördelar:

  • Enklare regelverk: Genom att slå ihop förenklingsregeln och huvudregeln blir det lättare att beräkna gränsbeloppet.
  • Mer gynnsamma skatteregler: Det höjda schablonbeloppet och slopandet av löne- och kapitalandelskrav kan leda till lägre skatt för många företagare.
  • Ökad förutsägbarhet: De gemensamma reglerna för alla delägare gör det lättare att planera för framtiden.

Förslagen från kommittén kommer nu att beredas vidare i Regeringskansliet, med målet att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2026. Detta är ett viktigt steg mot att skapa ett mer företagarvänligt skattesystem i Sverige.

Att förstå 3:12-reglerna och de föreslagna förändringarna är avgörande för varje företagsägare. Genom att ha en klar bild av hur dessa regler fungerar kan du inte bara undvika onödiga skattekostnader utan också dra nytta av möjligheter till skatteoptimering.

Om du har frågor kring din specifika situation, rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare för skräddarsydd vägledning och stöd.

Victoria Hedberg
Victoria Hedberg
Content Marketing Specialist

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte