Skatt efter 65 -så mycket ska du betala

Hur mycket skatt ska man betala vid 65 års ålder?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Beskattningen av lön och andra inkomster av tjänst är olika beroende på din ålder. Du som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder betalar lägre skatt än yngre inkomsttagare. När du driver eget företag kan du även tillgodoräkna dig lägre arbetsgivaravgifter. 

Sedan jobbskatteavdragen mellan 2007 och 2011 är skattesatsen lägre för inkomst av tjänst än för motsvarande inkomst av pension. Enligt 2018 års regelverk får inkomsttagare över 65 år ett jobbskatteavdrag på mellan 5 och 20% för inkomster upp till 300 000 kronor per år. Därför är det ofta skattemässigt förmånligt för dig som är pensionär och företagare att om möjligt senarelägga pensionsutbetalningar och istället ta ut lön från ditt företag. 

Jobbskatteavdrag 

För arbetsinkomster upp till 100 000 kronor ges ett jobbskatteavdrag med 20 % av lönesumman. På arbetsinkomster i skiktet 100 000 kronor till 300 000 kronor ges ett jobbskatteavdrag med 5 % av lönesumman. 

Högre gräns för statlig skatt 

Som en konsekvens av det högre jobbskatteavdraget blir brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt högre för dig som är över 65 år. Inkomståret 2018 är gränsen 493 200 kronor, eller 41 100 kronor per månad. 

Eftersom äldre inte omfattas av socialförsäkringssystemet vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet är arbetsgivaravgiften reducerad för inkomsttagare som uppnått pensionsålder. Sedan 2016 ska arbetsgivare alltid betala antingen reducerad arbetsgivaravgift eller särskild löneskatt för löner till anställda över 65 år. 

Arbetsgivaravgift 

Avgiften är reducerad från 31,42 % till 16,36 % för inkomsttagare födda mellan 1938 och 1951. Avgiften utgörs av ålderspensionsavgift 10,21 % plus särskild löneskatt 6,15 %. 

Särskild löneskatt 

Istället för arbetsgivaravgift betalas enbart särskild löneskatt med 6,15 procent för inkomsttagare födda 1938 eller tidigare. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte