5 don’ts med företagets pengar

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Ett eget aktiebolag är på många sätt din egen privata egendom som du själv kan bestämma över. Dock är det viktigt att alltid komma ihåg att det finns lagar och regler som styr över vad du får och inte får göra med företagets pengar. Felaktiga inköp eller utbetalningar kan resultera i stora krav på skatter och avgifter från Skatteverket.

Här följer fem saker du aldrig ska göra med aktiebolagets pengar:

1. Låna ut pengar till dig själv eller nära anhöriga. Utlåning till närstående är strikt förbjudet enligt aktiebolagslagen och hela den eventuella lånesumman kommer att beskattas som lön.

2. Betala aktieutdelning utan beslut på en bolagsstämma. Det är aldrig tillåtet att betala utdelning innan bolagets första bokslut är klart och utdelningen får inte vara större än bolagets beskattade vinstmedel.

3. Betala lön till anhöriga utan motprestation. En anhörig måste utföra arbete i företaget för att kunna ta emot lön och lön till minderåriga måste läggas till förälderns inkomst.

4. Köpa båt, fritidshus eller liknande tillgångar av privat karaktär. Det måste finnas mycket starka skäl för att Skatteverket ska betrakta sådana inköp som något annat än ett privat uttag.

5. Betala ombyggnad eller renovering av din egen bostad. Kostnader relaterade till din privata bostad ska aldrig belasta ditt företag. Om du iordningsställer en del av bostaden för att använda den som arbetsplats ska du ta ut din privata ersättning i form av hyra till företaget.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte