Great Place To Work: ett erkännande av vår företagskultur

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Vi är väldigt glada över att ha blivit certifierade på samtliga av våra marknader (Spanien, Italien, Finland och Sverige) av “Great Place To Work“.
Talenoms målsättning är att erbjuda en exceptionell arbetsplats för alla anställda, och detta certifikat visar att vi är på rätt väg.

Great Place To Work” certifieringen tilldelas organisationer som uppfyller vissa krav och kriterier och som erkänns som en bra arbetsplats. Denna utvärdering görs genom anonyma undersökningar, som samlar de enskilda anställdas faktiska åsikter och synpunkter, vilket gör utmärkelsen ännu mer transparent och meningsfull. 

På Talenom är vi nöjda med att vi internt har lyckats jobba med våra värderingar och vår företagskultur. Därigenom skapat en miljö som bygger på förtroende, främjande av samarbete och välbefinnande på jobbet. Samtidigt ger undersökningen god insikt i hur vi som arbetsgivare kan utvecklas samt förbättra oss ytterligare.

Talenom har blivit certifierade av flera viktiga skäl, bland vilka vi lyfter fram de viktigaste för oss, och som har gjort det möjligt för oss att uppnå kraven för certifieringen.

En inkluderande arbetsmiljö

För det första tror vi att tillit och ömsesidig respekt är grunden för alla kulturer. Vi främjar en inkluderande arbetsmiljö där allas röster värderas, lyssnas på och beaktas.

Vidare strävar vi efter att underlätta balansen mellan arbete och privatliv. Den flexibilitet, empati och tillit som kännetecknar oss gör att vi kan uppnå detta.

Slutligen vet vi att det verkligen är viktigt att sätta värde på personlig utveckling av varje medarbetare. Talenom har som ambition att tillhandahålla de nödvändiga verktygen och utbildningsmöjligheterna för att hjälpa teamet att nå sin fulla potential, och växa i sina professionella roller.

Talenom sätter fokus på att vara en bra arbetsplats. Hos oss handlar allt om medarbetarnas kompetens och engagemang. Sedan jag började på Talenom i början av året har jag upplevt vår fantastiska kultur på många olika sätt. Det syns också i vårt GPTW-resultat! Det här är något att vara riktigt stolt över. En bra arbetsmiljö och kultur är grunden för trivsel och vi bygger det tillsammans! 

De tre högst rankade egenskaperna, som även återspeglar våra värderingar är rättvisa, intimitet och kamratskap. På Talenom kan du vara dig själv, vara den du är, du kan säga vad du tycker, lita på att människor finns där för att stödja dig och framför allt blir du inkluderad och rättvist behandlad oavsett ålder, kön, etnicitet. Med stark psykologisk trygghet kan vi verkligen leva efter våra värderingar.

Vi visar omtanke om varandra och våra kunder, mod och vilja att prova nya saker och att testa våra vingar. 

Annica Glantz, HR-direktör Talenom AB

Annica Glantz
Annica Glantz
HR Director

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte