Skillnaden på rörliga och fasta kostnader 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Vet du vad skillnaden på rörliga och fasta kostnader är? Och vet du under vilka kategorier dina kostnader går in? I den här artikeln reder vi ut begreppen fasta och rörliga kostnader. 

Fasta kostnader förändras inte med verksamhetsvolymen tillskillnad från rörliga kostnader. Vi börjar från början; verksamhetsvolym är en volym som kan mätas i till exempel antal tillverkade enheter eller antal sålda varor. Alltså varierar rörliga kostnader vid ändrad verksamhetsvolym då du antingen behöver köpa in mer eller mindre material till produktionen. De fasta kostnaderna är sådant som lokalhyra och löner till tillsvidareanställd personal vilket inte förändras i takt med produktionen. 

Som om det inte var krångligt nog delar man också upp rörliga kostnader i tre olika grupper. 
Proportionellt rörliga kostnader: 
Här går till exempel kostnader för förbrukningsmaterial in, det är kostnader som ökar respektive minskar proportionerligt med verksamhetsvolymen. Det innebär också att dessa kostnader står still om produktionen står still. 

Progressivt rörliga kostnader: 
Detta är kostnader som ökar snabbare än verksamhetsvolymen. Detta skulle kunna vara utbetalning av övertidstimmar till personal. 

Degressivt rörliga kostnader: 
Här har vi kostnader som ökar långsammare än vad verksamhetsvolymen ökar. Det kan vara materialkostnader som man lyckats förhandla fram mängdrabatt på vilket innebär att kostnaden per enhet minskar när verksamhetsvolymen ökar. 

Självklart skiljer man också på de fasta kostnaderna: 
Helt fasta kostnader: 
Eller stilleståndskostnader som det också kallas, är kostnader som inte påverkas vid verksamhetens gällande kapacitetsgränser. Alltså; kostnaderna är de samma oavsett om produktionen är igång eller inte, till exempel lokalkostnader. 

Driftsbetingade fasta kostnader: 
Detta är som det låter, kostnader som uppstår när driften eller verksamheten är igång. Dessa kostnader påverkas inte av volymökningar utan kan till exempel vara belysning i lokaler. Det innebär självklart också att dessa kostnader inte finns när när verksamheten står stilla. 

Halvfasta kostnader: 
Den vanligaste typen av fasta kostnader kallas för Halvfasta kostnader. Här har vi kostnader som ökar stegvis eller språngvis vid volymökning som till exempel maskinkostnader. Halvfasta kostnader är irreversibla eller reversibla. Vid en irreversibel halvfast kostnad minskar inte företagets kostnader även om volymen skulle minska igen i framtiden. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte