Bokslut och inkomstdeklaration – en mini guide

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Att navigera genom den komplexa världen av ekonomisk rapportering kan vara en utmaning för företagsägare. Inkomstdeklaration, årsredovisning och bokslut är inte bara pappersarbete – de utgör kärnan i den ekonomiska hälsan för varje företag. Med rätt förståelse och planering kan dessa processer dock bli smidiga och gynnsamma för företagare. Vi kommer att utforska några grundläggande aspekter av bokslut och inkomstdeklaration, specifikt inriktade mot små och medelstora företag. 

Bokslut en insikt i företagets ekonomiska hälsa

Bokslutet utgör en sammanfattning av företagets ekonomiska händelser under året. För företag är det viktigt att regelbundet upprätta och granska bokslutet för insikt i företagets ekonomiska hälsa. Inkomstdeklaration, årsredovisning och bokslut är inte bara rutinära uppgifter; de är juridiska krav som alla svenska företag måste uppfylla. Oavsett om du driver en enskild firma eller ett aktiebolag ställer Skatteverket och Bolagsverket dessa krav för att säkerställa transparens och korrekt redovisning.

Här är några nyckelaspekter att överväga: 

 • Resultaträkning och balansräkning 
  Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under året, medan balansräkningen ger en översikt över företagets tillgångar och skulder vid årets slut. Dessa två dokument ger en holistisk bild av företagets ekonomi. 
 • Avskrivningar 
  För små och medelstora företag är det viktigt att korrekt hantera avskrivningar på tillgångar som byggnader, maskiner och inventarier. Att förstå och tillämpa avskrivningsmetoder kan påverka företagets skattepliktiga resultat. 
 • Förändringar i eget kapital 
  Att analysera förändringar i eget kapital ger företagsledningen insikt i hur ägarandelar har utvecklats under året. 

Att mäta skattepliktig inkomst 

För företag är inkomstdeklarationen en nyckelkomponent för att fastställa skattepliktig inkomst och betala skatter. Här är några viktiga aspekter att överväga vid inkomstdeklarationen: 

 • Skatteregler och avdrag  
  Det är avgörande för små och medelstora företag att vara medvetna om gällande skatteregler och möjligheter till avdrag. Professionell rådgivning kan hjälpa till att optimera skattepliktig inkomst och minimera skatten.
 • Dokumentation och redovisning  
  En noggrann dokumentation av alla affärstransaktioner är avgörande. Ett solitt redovisningssystem och kontinuerlig uppföljning av intäkter och kostnader under året underlättar inkomstdeklarationsprocessen. 
 • Skatteplanering
  Företag bör överväga skatteplanering som en strategi för att minimera skattebördan. Det kan inkludera val av rätt redovisningsmetoder och tidpunkter för att optimera skatteeffektiviteten. 


Professionell rådgivning: en investering för framgång 

I en värld av komplicerade lagkrav och olika deklarationsformer är det viktigt för företag att inte bara uppfylla sina skyldigheter utan också säkerställa att den ekonomiska rapporteringen är av hög kvalitet. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult blir då en strategisk investering för att undvika potentiella fallgropar och säkerställa en smidig väg genom ekonomins komplexa landskap. Genom att göra rätt från början skapar du en stabil grund för din företagsekonomiska framgång. 

Det är viktigt att förstå att bokslut och inkomstdeklaration är en kontinuerlig process. Genom att regelbundet granska och uppdatera företagets ekonomiska ställning kan små och medelstora företag främja hållbar tillväxt, optimera resultatet och undvika överraskningar.

Genom att integrera dessa strategier och insikter kan företag navigera framgångsrikt genom boksluts- och inkomstdeklarationsprocessen, och därmed säkerställa en sund och hållbar ekonomisk framtid. 

Du är välkommen att kontakta oss på Talenom om du har frågor eller funderingar. Våra konsulter kan hjälpa dig säkerställa att allt blir korrekt. Hör av dig till oss så berättar vi mer. Boka gärna ett möte.

Sandra Simonsson
Sandra Simonsson
Redovisningsekonom

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte