Vad är styrelsesuppleantens ansvar i ett aktiebolag?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

1 minute

Över hundratusen svenskar är styrelsesuppleanter i aktiebolag där de inte är aktivt verksamma. Styrelsesuppleant är normalt sett en passiv roll som inte medför något ansvar för aktiebolagets verksamhet. Syftet med att det ska finnas en styrelsesuppleant är att någon ska kunna träda in om de ordinarie styrelseledamöterna inte kan fullgöra sina uppdrag. Det kan vara kan vara i samband med sjukdom, dödsfall eller längre tids frånvaro. Andra anledningar kan också vara att en ordinarie ledamot avgår frivilligt, avsetts eller förlorar sin behörighet genom en rättsåtgärd. I samtliga fall styrelsesuppleanten träda in i styrelsen och se till att företaget exempelvis lämnar in en årsredovisning, inkomstdeklaration och betalar skatt. Om en ensam ägare till ett aktiebolag avlider kan dödsboet och så småningom de som ärver aktierna sammankalla en extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse.

Du som är styrelsesuppleant i ett aktiebolag bör hålla dig informerad om företagets verksamhet och vara uppmärksam på om något negativt inträffar. Om du vill avsäga dig uppdraget som styrelsesuppleant kan du göra det genom en anmälan till Bolagsverket. Du som äger ett aktiebolag kan byta ut en styrelsesuppleant genom att utse en ny styrelse i samband med en bolagsstämma.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte