Vad är direkta och indirekta kostnader?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Direkta kostnader 

Korta förklaringen: En direkt kostnad är en kostnad som direkt går att knyta an till en specifik tjänst eller vara. 

Långa förklaringen: Direkta kostnader är kostnader som aldrig skulle uppkommit om inte en försäljning ägt rum, men kan också vara direkta löner eller tillverkningskostnader. 
Alla kostnader ett företag har delas in i kostnadsslag för att sedan kopplas till vissa kostnadsbärare (en vara eller tjänst som kostnaden har direkt samband med). 
Direkta kostnader har inget mellanled där de först måste samlas upp, utan kan knytas an till något specifikt direkt. 
Direkta kostnader är vanligt att förhandla om och på så sätt kunna påverka vinsten i företaget. 
En direkt kostnad kan vara både rörlig och fast. 

Exempel på direkta kostnader: 

– Material som behövs för att producera en viss vara eller produkt 
– Tillverkningskostnader 
– Direkta löner 

Indirekta kostnader 

Korta förklaringen: En indirekt kostnad, också kallad omkostnad (eller overheadkostnad), är en kostnad som inte direkt kan kopplas till en bestämd vara/tjänst. 

Långa förklaringen: Till skillnad från en direkt kostnad kan inte en indirekt kostnad kopplas direkt till en specifik kostnadsbärare. Med hjälp av en fördelningsnyckel fördelas de indirekta kostnaderna på kostnadsbärarna. De indirekta kostnaderna är alla de kostnader som är gemensamma för flera kostnadsbärare. 

Exempel på indirekta kostnader: 

– Lokalhyra 
– Ägarlöner 
– Administrativa kostnader 

Hur du bokför en direkt kostnad 

De direkta kostnader som har med verksamheten att göra ska bokföras i kontoklass 4 som Material- och varukostnad. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte