Varför är ett aktieägaravtal så viktigt för ditt bolag?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

4 minutes

Du och dina delägare har investerat blod, svett och tårar i ert företag. Men har ni säkerställt företagets framtid lika väl som dess nuvarande framgång? Det är här aktieägaravtal kommer in – ett dokument som är lika viktigt som er affärsplan.

Det är företagets – och delägarnas – skyddsnät och nyckeln för att undvika framtida huvudvärk. Tänk på det som ett recept för ert företags hälsa: utan det kan ni råka ut för oönskade överraskningar. Låt oss titta på varför avtalet är så vitalt och hur det kan skapa harmoni inom företaget.

Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett dokument som reglerar relationerna mellan aktieägarna i ett bolag och tydliggör varje aktieägares position och inverkan. Det fungerar som en förutbestämd spelplan som alla aktieägare överenskommer om att följa. Det skapar en tydlighet som ger trygghet inom bolaget – men som även skyddar relationen delägare emellan.
Avtalet hjälper till att hantera alla tänkbara situationer – från hur viktiga beslut görs till vad som händer om en aktieägare bestämmer sig för att lämna bolaget.

Vad innefattar ett aktieägaravtal?

I ett aktieägaravtal ska det finnas bestämmelser som ger struktur åt de mest grundläggande aspekterna av företagsstyrningen. Avtalet reglerar vilka beslut som kan fattas individuellt och vilka som kräver en enhällig kör. Det kan bestämma minoritetsägares rättigheter, skydda företaget från en oönskad uppdelning av aktieägandet, och säkerställa att alla aktieägare får rättvis behandling.

Dokumentet är inte bara en uppsättning regler – det är också en överenskommelse som skyddar.

Det skyddar ert företags intressen genom att definiera vad som händer om någon avviker från den överenskomna vägen, och det skyddar er som delägare och era intressen genom att förse er med en klar plan för att hantera potentiella problem. Scenarion som annars kan bli komplicerade och kostsamma att lösa – både på ett ekonomiskt och personligt plan.

Mall för aktieägaravtal

Det finns ingen universell mall för ett aktieägaravtal eftersom innehållet ska anpassas till det specifika företaget och dess aktieägares behov. Dock finns det vissa grundläggande element som ofta inkluderas i sådana avtal:

Ägande och överföring av aktier:

Detta är kärnan i aktieägaravtalet. Precis som man noggrant planerar överlämningen av en stafettpinne i ett löplopp, måste ni specificera processen för ägarbyte. Det inkluderar inte bara när och hur aktier kan säljas, utan också detaljerade förfaranden för hur dessa aktier erbjuds till andra aktieägare – kanske genom en förköpsrätt. Detta säkerställer att om en aktieägare vill sälja sina aktier, måste de först erbjudas till befintliga aktieägare, vilket ger dem möjlighet att påverka vem som blir deras nya medägare.

Företagsstyrning:

Detta avsnitt styr hur beslut som påverkar företagets kurs fattas. Det kan inkludera allt från utnämning av styrelsen och VD, till detaljerade omröstningsrättigheter och beslutsbefogenheter. Här bestämmer ni också hur ofta styrelsemöten hålls och vilka frågor som kräver enhälligt beslut eller enkel majoritet.

Ekonomiska överenskommelser:

Här pratar vi om företagets livsnerv – pengarna. Hur fördelas vinsten? När och hur ofta? Avtalet bör tydligt beskriva hur och när utdelningar ska göras, och vilka finansiella rapporter aktieägarna har rätt att se. Detta avsnitt kan också inkludera kapitalinsatser och hur ytterligare finansiering ska hanteras.

Även de bästa av partnerskap kan stöta på problem. I detta avsnitt etablerar ni en klar process för att lösa tvister, inklusive eventuella medlings- och skiljeförfaranden. Det är som att ha en första hjälpen-kit redo för företagets relationer; det lindrar smärtan och främjar läkning när oenigheter uppstår.

Hantering av eventuella bodelningar:

Det personliga blir ofta professionellt när det kommer till små och medelstora företag, särskilt i de fall där delägare även delar personliga band som äktenskap. Det är kritiskt att ett aktieägaravtal innehåller klara bestämmelser om vad som händer med en aktieägares andelar i händelse av en skilsmässa. Utan dessa bestämmelser kan ett företag hamna i en situation där bolagets aktier oavsiktligt blir en del av en bodelning, vilket kan leda till att en extern part utan tidigare koppling till företaget plötsligt får inflytande.

Exit-strategier:

Ingen vill tänka på avsked, men att ha en plan för det är avgörande. Detta avsnitt bör beskriva vad som händer om en aktieägare vill lämna företaget, antingen genom försäljning av sina aktier, på grund av pensionering, dödsfall, eller en oväntad händelse som sjukdom. Det är viktigt att reglera dessa situationer i förväg för att undvika framtida komplikationer.

Få hjälp med att skriva aktieägaravtal

Det är viktigt att notera att ett aktieägaravtal bör utformas med hjälp av juridisk expertis för att säkerställa att det är juridiskt bindande och täcker alla relevanta aspekter för de specifika omständigheterna. Detta så att ni skyddar både er som företag, men även som individer.

På Talenom arbetar flera konsulter runt om i landet som hjälper företag med att skriva aktieägaravtal. Vi säkerställer att den blir rätt utefter era omständigheter och verklighet. Kontakta oss idag så kan vi boka in ett möte.

Sandra Simonsson
Sandra Simonsson
Redovisningsekonom

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte