Vad är anläggningstillgångar? 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

För att lära sig ekonomi är det inte bara siffrorna du som soloentreprenör behöver hålla koll på, det är också en hel del begrepp och ord som är viktiga att förstå. 
“Ekonomiska” känns till en början som ett helt nytt språk, men du kommer lära dig! För att kunna behärska “ekonomiska” behöver du förstå innebörden orden och inte bara plugga in dom som glosor. I denna artikeln lär vi dig allt du behöver veta om anläggningstillgångar. 

Vad är anläggningstillgångar? 

Enkelt förklarat är anläggningstillgångar tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid i ditt företag. En anläggningstillgång har ett bestående värde och är inte något som säljs eller förbrukas. 

Vad är skillnaden på omsättningstillgångar? 

En omsättningstillgång är tillgångar som är avsedda att säljas eller förbrukas genom att den används i din verksamhet, till exempel råvaror eller lagervaror. 

I praktiken 

Låt oss säga att du bedriver en bageriverksamhet som bakar och levererar bröd till caféer. För att få ditt företag att fungera behöver du bland annat en ugn, bakmaskin och en bil för att transportera brödet. Du behöver även mjöl, smör och jäst. Dina anläggningstillgångar är då ugnen, bakmaskinen och bilen. Dessa behöver du för att kunna driva din business, men det är ingenting du direkt säljer och tillgångar du kommer behålla i företaget under en längre tid. Mjölet, smöret och jästen är omsättningstillgångar som du behöver förbruka för att baka ditt bröd. 

De tre kategorierna 

För att göra det hela ännu lite knepigare är anläggningstillgångar indelade i tre stycken kategorier. 
Immateriella anläggningstillgångar: tillgångar som inte direkt går att ta på men som ändå är används på lång sikt i ditt företag. tex patent eller kostnader för forskning och utveckling. 
Materiella anläggningstillgångar: byggnader, maskiner och inventarier. 
Finansiella anläggningstillgångar: långfristiga fordringar och värdepapper 

Hur lång tid är lång sikt? 

Som tidigare nämnt är en anläggningstillgång något man avser att använda på lång sikt, men hur lång tid är det egentligen? Perioden för utnyttjande av tillgångar är vanligtvis mer än ett år. Det är därför obligatoriskt att noggrant bestämma nettoinkomst eller vinst för en period då avskrivningar ska tillämpas på tillgångens totala värde och tas ut mot samma intäkter under samma period. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte