När blir ett aktiebolag vilande? 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Ett aktiebolag som inte längre bedriver verksamhet brukar benämnas som ett vilande bolag. Ur ett skattemässigt perspektiv kan det finnas fördelar med att låta ett företag vara vilande. Så länge företaget inte avvecklas måste det dock fortfarande lämna en årsredovisning och inkomstdeklaration. 

Varför ska ett aktiebolag vara vilande? 

De vanligaste skälen till att låta aktiebolag vara vilande är att verksamheten tagit en paus eller helt upphört. Enligt gällande skatteregler kan det vara fördelaktigt att låta ett företag som exempelvis sålt sin verksamhet för ett större belopp vara vilande i fem år för att ägaren ska undvika att deklarera vinsten som inkomst av tjänst. Företagare med aktiebolag som ansöker om a-kassa måste även lägga företaget vilande. 

När blir ett aktiebolag vilande? 

Ett vilande aktiebolag ska avregistreras hos Skatteverket avseende f-skatt, moms och arbetsgivare. Det får därefter inte bedriva någon verksamhet. Under vissa omständigheter kan momsregistreringen få finnas kvar under en övergångstid om det exempelvis finns löpande hyreskontrakt med moms. Ägaren får inte heller bedriva motsvarande en likadan verksamhet i ett annat bolag. Det är tillåtet att låta en extern förvaltare investera företaget kapital genom så kallad diskretionär förvaltning. 

Måste vilande aktiebolag lämna årsredovisning och inkomstdeklaration? 

Alla aktiebolag är skyldiga att årligen lämna årsredovisning till Bolagsverket och inkomstdeklaration till Skatteverket. Kravet gäller oavsett om verksamheten är aktiv eller vilande. Bolagsverket gör ingen skillnad mellan aktiva och vilande företag. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte