Reskontra — så fungerar leverantörsreskontra och kundreskontra

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Underlätta din bokföring med leverantörsreskontra och kundreskontra! En reskontra är ett effektivt verktyg för att hålla ordning och struktur över fakturor. Här berättar vi om olika reskontran och varför många väljer att upprätta reskontran.  

Vad är reskontra?

Kortfattat kan man säga att en reskontra är ett slags register eller en databas med information om ett företags leverantörer och kunder. Informationen använder du sedan som underlag när du hanterar den övriga bokföringen.

Det finns inte någon lag som säger att du måste ha en reskontra. Däremot tycker många att det underlättar den löpande bokföringen, och väljer därför att upprätta en. Själva syftet med reskontran är nämligen att kunna ha ordning och struktur!
Man brukar prata om olika typer av reskontran — de vanligaste är leverantörsreskontra och kundreskontra. De är indelade utifrån vilken typ av information de innehåller.

Det är storleken på ditt företag och behov som styr antalet reskontran. Reskontra kan skötas manuellt, men det finns även som en del i olika redovisningsprogram, vilket underlättar hanteringen mycket. Vill du veta mer om vilka program som skulle passa din verksamhet?

Fördelar med kund- och leverantörsreskontra

Även om det inte finns några krav på att sätta upp reskontran, så finns det flera fördelar med att göra det:

  • Du får kontroll på dina fakturor och vilka som är betalda eller obetalda.
  • Du får ett register med kund- och leverantörsuppgifter
  • Det underlättar bokföringen
  • Bra input i likviditetsplaneringen då du får bättre koll på pengar in och ut ur företaget.

Leverantörsreskontra

I just leverantörsreskontra hanterar du information och detaljer kring företagets leverantörer. Det är information om inkommande fakturor och detaljer kring om de är betalda eller inte.

Genom att samla uppgifter om leverantörerna, kan du få en överblick över fakturor och enkelt följa upp status på specifika ärenden. Förutom att du får tydlig uppsikt över status på fakturor kan du samla annan viktig information om leverantörerna. Det kan vara adresser och kontaktuppgifter.

När en faktura kommer in, registrerar du den i leverantörsreskontra så att den blir bokförd med fakturadatum. När fakturan är betalda, markerar du det i reskontra och du skapar på så sätt ett underlag till bokföringen.

I balansräkningen finns en skuldpost som heter leverantörsskulder. Varje månad kan du göra en avstämning mellan balansräkningens konto, leverantörsskulder och leverantörsreskontran. En leverantörsreskontra är därför ett bra verktyg som hjälper dig att se till att ni betalar era leverantörer i tid!

Kundreskontra

Med en kundreskontra får du en bra överblick över dina kundfordringar. Här lägger du in information om kunderna och de fakturor du skickat till dem. Det innebär att du enkelt kan hålla koll på att kunderna betalar i tid. Du kan även sortera fakturorna efter datum och namn.  

Det hela fungerar som så att du skapar och skickar en kundfaktura. Den blir bokförd i form av en kundfordring på fakturadatumet. När fakturan är betald, markerar du detta i kundreskontran och tar fram ett underlag till bokföringen om inbetalning.

Reskontra i redovisningsprogram

Du kan som sagt hantera reskontran manuellt. Men genom att arbeta direkt i ett redovisningsprogram har du ofta automatiska överföringar från din reskontra till bokföringen. Programmet gör det enkelt att ha en överblick över dina reskontran, där du kan filtrera och enkelt söka upp specifika kund- eller leverantörsreskontra. Med ett redovisningsprogram blir hela administrationen smidigare, och minimerar eventuella fel och missar.

Du har kanske hört talas om reskontradatum i bokföringssammanhang? Men vad menas med det? Reskontradatum är detsamma som bokföringsdatum. Det vill säga den dag då en transaktion bokförs på ett konto i banken.

När du blir kund hos Talenom så hjälper vårt onboarding team till att sätta upp rätt system och lösningar för din verksamhet. Våra experter har god kännedom om många olika branscher och kan stötta och vägleda dig vidare. Boka gärna ett möte.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte