Tjänstepension för egenföretagare

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Tjänstepension är en viktig del av det svenska pensionssystemet

Alla som är anställda och får lön eller inkomst via näringsverksamhet får rätt till offentlig ålderspension från staten genom arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Utöver detta får de flesta anställda hos arbetsgivare som har kollektivavtal eller har tecknat motsvarande försäkringsskydd även rätt till tjänstepension.

Vanligtvis är tjänstepension premiebestämd, vilket innebär att pensionen baseras på hur mycket pengar som satts av till din pension under de år du jobbat och på värdeutvecklingen på de pengarna. Tjänstepensionen innehåller också andra ersättningar såsom skydd till efterlevande och ersättning vid sjukdom.

Företaget ska själv teckna en tjänstepensionsförsäkring

Du som driver eget företag måste själv teckna en tjänstepensionsförsäkring om du vill få motsvarande pension som om du hade varit anställd. En oberoende försäkringsförmedlare kan hjälpa dig att hitta rätt lösning som passar för din individuella situation. Tjänstepension kan även tecknas direkt via en bank eller ett försäkringsbolag

Du kan själv bestämma vilket belopp du vill sätta av till pension varje månad, eller om du vill göra större engångsersättningar. För att din framtida pension ska motsvara vad du hade fått som anställd bör du betala in minst motsvarande 4,5 % av din lön varje månad. Tänk på att ditt företag får betala särskild löneskatt (24,26 %) på tjänstepensionspremier samt att pensionskostnader inte är avdragsgilla om de är större än 35 % av din årliga lönesumma från företaget.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte