Sänkt bolagsskatt 2021 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Sedan 2019 har bolagsskatten sänkts i två steg och beskattningsåret som påbörjas från och med 1 januari 2021 har landat på 20,6%. 
Sänkningen av bolagsskatten påverkar expansionsfondsskatten, återföring av periodiseringsfonder, samt avdragsrätten för koncernbidrag (läs mer om det på Skatteverkets hemsida)

Expansionsfondsskatten 

En expansionsfond ger den som driver en enskild firma möjlighet att lågbeskatta det man väljer att återinvestera i bolaget istället för att plocka ut som vinst. Expansionsfondsskatten följer bolagsskattens skattenivå, men till skillnad från den stegvisa sänkningen av bolagsskatten sänktes expansionsfondsskatten i ett enda steg i år. Ändringen innebär att expansionsfonden inte får överstiga kapitalunderlaget multiplicerat med 125,94%. 

Återföring av periodiseringsfonder 

En periodiseringsfond kan både en enskild firma och ett aktiebolag använda sig av för att skjuta upp skatten på resultatet till ett senare år. 
Då den statliga inkomstskatten för juridiska personer sänkts skall tidigare gjorda avsättningar till periodiseringsfonder multipliceras med en viss faktor vid återföring. Hur stor faktorn är beror på när avsättning och återföring sker: 

Avsättning – beskattningsår som börjar  Återföring – beskattningsår som inleds Återföringen multipliceras med 
Före 1 jan 2019 Efter 31 dec 2020 106% 
Under 2019 och 2020 Efter 31 dec 2020 104% 

Juridiska personer, till exempel ett aktiebolag, ska för beskattningsår som påbörjats efter 31 december 2018 beräkna schablonintäkten på avsättningen till periodiseringsfonden utifrån 100% av statslåneräntan (istället för de 72% som gällde innan). 

Läs mer om vad 2021 betyder för dig som driver eget företag 

Utlandstraktamenten 2021 

Viktiga belopp för lön och aktieutdelning 2021 

Vad skall jag ta ut i lön 2021? 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte